Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

Informace k testování antigenními testy od 6. prosince

Testování

     Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude pokračovat plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy i 6. prosince a následně každé pondělí. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. V případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby.

  • testy probíhají samoodběrem (stěr z nosu), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu;
  • testování nepodstupují žáci s potvrzením OTN, tj, s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo potvrzením o prodělané nemoci (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst (platnost PCR testu je aktuálně 72 hodin, antigenního testu 24 hodin);
  • o skutečnosti, že se žák nebude testovat (potvrzení OTN) informujte v předstihu třídního učitele, popř. žáka vybavte příslušným potvrzením na den testování (možné využít aplikaci Tečka v mob. telefonu);
  • v případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel (izolace testovaného, informování zákonných zástupců) a doporučení hygieniků;
  • v ranní družině se žáci netestují;
  • pro žáky 1. – 3. ročníku je možná pomoc (asistence) třetí osoby - v případě potřeby asistence budou rodiče informovat třídního učitele (vzhledem k doporučení omezení cizích osob ve škole proběhne testování s asistencí v jiných prostorách);
  • škola umožňuje i testování doneseným testem, musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování, žák by měl být schopen udělat test sám – o této skutečnosti je též potřebné informovat třídního učitele nebo vedení školy.

 Zákonný zástupce nechce své dítě nechat testovat

     V případě, že se žák nebude testování účastnit, je mu umožněna přítomnost ve škole za podmínky, že bude po celou dobu pobytu ve škole (ve společných prostorách i při výuce, kromě konzumace jídla a nápojů) nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností 94 % podle normy ČSN EN 14683+AC). Tuto skutečnost zákonný zástupce sdělí v předstihu škole.

Informace k testování jsou na: https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

 

 V Lomnici nad Popelkou 2. 12. 2021                                                        Vedení školy           


Informace k opatřením souvisejících s onemocněním covid-19

Pravidla pro chod školy vycházejí z opatření Ministerstva zdravotnictví z 20. 8. 2021, doporučení Ministerstva zdravotnictví a souboru doporučení pro školy ve školním roce 2021/22 (manuál) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Nadále platí:  

-        dodržování přísných hygienických pravidel -  osobní a provozní hygiena, mytí a dezinfikování rukou, zásady respirační hygieny a omezení sociálních kontaktů;

-        pravidelné větrání;

-        omezení vstupu cizích osob – pouze v odůvodněných případech, po předchozí domluvě;

-        zdůrazňování všech hygienických zásad (žákům, zaměstnancům);

-        do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Opatření k ochraně zdraví

Ochrana dýchacích cest

Všichni žáci a zaměstnanci školy musí mít nasazenou ochranu nosu a úst ve společných prostorách školy.    

Testování

     Na začátku září proběhne screeningové testování žáků školy neinvazivními antigenními testy, a to v termínech: 1. 9. (2. 9. pro žáky 1. ročníku), 6. 9. a 9. 9. vždy na začátku vyučování. V případě, že nebude žák přítomen v čase testování nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu pod dohledem pověřené osoby. 

-        škola bude mít na základě dodávky z MŠMT k dispozici testy GENRUI (výrobce Genrui Biotech Inc.);

-        testy probíhají samoodběrem (stěr z nosu), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu;

-        ze zkušeností z loňského školního roku víme, že žáci úkony spojené s testování zvládají;

-        pro žáky 1. – 3. ročníku je možná pomoc (asistence) třetí osoby - v případě potřeby asistence budou rodiče informovat třídního učitele nebo vedení školy (zenataa@zstgmlomnice.cz, zstgm@zstgmlomnice.cz);

-         vzhledem k doporučení omezení cizích osob ve škole proběhne testování s asistencí v jiných prostorách;

-        škola umožňuje i testování doneseným testem, musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování, žák by měl být schopen udělat test sám – o této skutečnosti je též potřebné informovat třídního učitele nebo vedení;

-        testování nepodstupují žáci očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19) – doklady potvrzující tyto skutečnosti je třeba dodat škole (popř. poslat elektronicky) v předstihu, nejlépe do 31. 8. 2021 12 hodin (pokud tyto doklady nemá škola z předchozího školního roku);

-        testování nepodstupují také žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR test – ne starší jak 7 dní, rychlý antigenní test ne starší jak 72 hodin) - doklady žáci přinesou v den testování;

-        v případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle manuálu (izolace testovaného, informování zákonných zástupců) a doporučení hygieniků;

-        v ranní družině se žáci netestují.

Zákonný zástupce nechce své dítě nechat testovat

     V případě, že se žák nebude testování účastnit, je mu umožněna přítomnost ve škole za podmínky, že bude po celou dobu pobytu ve škole (ve společných prostorách i při výuce, kromě konzumace jídla a nápojů) nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností 94 % podle normy ČSN EN 14683+AC). Tuto skutečnost zákonný zástupce sdělí v předstihu škole.

Zákonný zástupce odmítne testování i nošení ochranného prostředku u svého dítěte

     Škola nemůže umožnit žákovi přítomnost na vzdělávání. Zákonný zástupce omluví žáka dle pravidel školního řádu. V tomto případě škola nezajišťuje distanční výuku, zákonný zástupce komunikuje se školou o doplňování učiva, úkolech apod. Předpokládáme, že je v zájmu rodičů, aby jejich dítě bylo od začátku školního roku součástí třídního kolektivu a účastnilo se výuky.

Organizační informace      

-        zahájení školního roku: 1. září 8:00 (1. ročník 8:15);

-        2. a 3. září: třídnické práce;

-        výdej obědů 1. září: 10:00 hodin (pokud nechce žák oběd v tento den, je třeba odhlásit);

-        vyučování dle rozvrhu začne v pondělí 6. září;

-        v souvislosti s probíhající modernizací prostor školy a stavebními pracemi nebude žákům povolen vstup do některých částí budovy;

-        od 1. září budou žáci 5. – 9. ročníku vstupovat do školy hlavním vchodem a suterénem projdou do šaten, podle pravidel školního řádu mohou žáci (kromě žáků dojíždějících) vstoupit do budovy v 7:35 hodin.

Všechny další informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy, v případě potřeby i prostřednictvím zpráv Komens v eŽK..

Všem žákům a rodičům přejeme co nejklidnější a úspěšný školní rok                                                 

Vedení školy


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.