Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

    úterý 1. září začíná nový školní rok. Všichni doufáme, že bude klidnější než ten předchozí.

            Uvádíme informace k zahájení školního roku.

    Dle pokynu ministerstva školství školy zahájí svou činnost v plném rozsahu, bez limitu počtu žáků nebo limitujících organizačních opatření. Musí být dodržována základní hygienická pravidla (osobní a provozní hygiena, mytí a dezinfikování rukou, respirační hygiena atd.) a omezení sociálních kontaktů. Dle aktuální situace mohou být na základě nařízení krajské hygienické stanice protiepidemiologická opatření zpřísňována a doplňována (např. povinností nošení roušek). Na webu školy budeme aktualizovat údaje týkající se chodu školy a vývoje epidemické situace.

 

            Opatření v souvislosti s Covid-19

    Opatření vyplývající z manuálu MŠMT jsme zpracovali do směrnice Pokyny pro provoz školy, která shrnuje základní pravidla pro zajištění bezpečného provozu školy. S ohledem na počet žáků naší školy organizačně nelze zajistit všechna doporučení MŠMT. Hodně bude záležet na zodpovědném chování dětí/žáků a na jejich přístupu k dodržování všech pokynů.

 

    Upozorňujeme, že je uzákoněna i varianta povinné distanční výuky v případě, kdy to hygienická situace bude vyžadovat. V této souvislosti budeme zjišťovat technické podmínky pro distanční výuku žáků v rodinách.

 

    Jistě chápete, že s ohledem na situaci se může stát, že některé akce, aktivity, výjezdy tříd a podobně, mohou být omezeny, zrušeny nebo případně v celoročním plánu přesunuty na jiný termín. Předem děkujeme za pochopení.

 

    Aby bylo eliminováno riziko nákazy, není žádoucí přítomnost cizích osob ve škole. Proto žádáme Vás, rodiče, abyste vstupovali do budovy pouze v nutných případech nebo po předchozí domluvě. Vstup bude možný pouze s nasazenou rouškou.

 

            Modernizace prostor školy

    Dalším limitujícím faktorem pro chod školy a organizaci výuky je probíhající modernizace prostor. Zcela uzavřené pro žáky jsou suterén s učebnami dílen a prostor průchodu do haly. V průběhu školního roku budou modernizovány učebny přírodopisu, výtvarné výchovy a keramická dílna. Po vstupu do budovy budou žáci 5. - 9. ročníku procházet do šaten přízemím. Do odvolání nemůže škola používat ani 2 původní tělocvičny.

            Informace

    Základní informace jsou na webu školy www.zstgmlomnice.cz. Důležitým zdrojem informací zůstává systém Bakalář/eŽK: rozvrh, změny v rozvrhu, třídní kniha atd. V případě potřeby Vás aktuálně budeme informovat i prostřednictvím Komens v eŽK.

 

            Zahájení roku

     Nástup do školy proběhne jako v minulých letech. Zahájení každodenní výuky od 8:00 hodin.

     Program prvního dne (1. 9.): přivítání prvňáčků (začíná v 8:15 – rodiče obdrží informaci emailem),

     2. – 9. ročník organizační záležitosti – ve třídách.

     Dny od středy 2. 9. do pátku 4. 9. jsme vyčlenili pro třídnické práce, vracení učebnic a harmonizační aktivity zaměřené na upevňování a znovuvytváření sociálních vazeb ve třídách. Vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky zahájíme od pondělí 7. 9.

 

            Věříme, že se nám všem podaří úspěšný start.                                        

                                                                                                                   Vedení školy

 


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.