Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

Informace pro rodiče žáků 6. - 8. ročníku o formě výuky od 8. června 2020

 

Vážení rodiče,

     jistě jste ve sdělovacích prostředcích nebo na webu Ministerstva školství ČR zaznamenali informaci o možném vstupu žáků 2. stupně (kromě žáků 9. ročníku) do školy. S touto informací jsme se snažili určitým způsobem pracovat, aby měli i žáci 6. - 8. ročníku možnost, na základě dobrovolnosti, setkat se ještě do konce školního roku se svými třídními učiteli, spolužáky, popř. vyučujícími, vyzvednout si své školní věci apod.

     Všem nám je jasné, že v situaci, kdy od 11. března byly školy zavřené a probíhalo vzdělávání Vašich dětí „na dálku“, nemůže téměř v polovině června za určitých, ministerstvem stanovených, limitujících podmínek probíhat smysluplná výuka.

     V nejbližší době Vás osloví třídní učitelé Vašich dětí se souhrnnou nabídkou termínů setkání třídy a případných konzultací, které naplánovali vyučující předmětů. Je na Vás a Vašich dětech, zda ji budete chtít využít.

     Podmínky, za nichž setkání budou probíhat:

 • vstup žáků do školy je dobrovolný
 • před 1. vstupem žák předloží čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
 • při činnosti ve třídě žák nemusí mít roušku, o přestávce, při pohybu mimo třídu v budově musí mít roušku nasazenou
 • uspořádání třídy bude uzpůsobené dodržování rozestupů
 • žáci se nepřezouvají
 • skupinu si před školou vyzvedává tř. učitel/vyučující
 • skupina může mít maximálně 15 členů (v případě většího počtu přihlášených, než je 15, musí tř. učitel/vyučující předmětu skupinu rozdělit, aby limitu vyhověl)
 • eviduje se docházka přihlášených žáků

 

     Součástí zprávy, která přijde od třídních učitelů nejpozději 3. 6., je přihláška, na které prosím, vyznačte, zda a jakých aktivit se Vaše dítě zúčastní. Zpětná informace je pro nás podstatná, abychom mohli zajistit organizaci všech těchto setkání. Přihlášku stačí vyplnit elektronicky a odeslat jako přílohu emailu nebo zprávy v eŽK třídnímu učiteli (není třeba tisknout, podepisovat, skenovat). Termín odeslání třídnímu učiteli: nejpozději 8. 6. 2020.

     V případě, že bude žák přihlášen, ale některé aktivity se nebude moci zúčastnit, je třeba ho řádně omluvit.

Předpokládáme, že vysvědčení za 2. pololetí školního roku budou vydávána v pátek 26. 6., o formě předání Vás budeme informovat.

V Lomnici nad Popelkou 29. 5. 2020                                                                Vedení školy


Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

                                                                                                          Vedení školy

Další informace k návratu do škol


INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Další informace

 


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Novinky

DatumNovinky
24. 6. 2020Výsledky separace odpadů
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.