"Tonda obal"

Program s tímto příznačným názvem měl za úkol přesvědčit děti o důležitosti třídění odpadu. Vycházel ze zkušeností dětí a hravou formou a pomocí krátkých zajímavých videí rozšířil jejich vědomosti v této oblasti. Nejaktivnější členové byli odměněni drobnými dárky.

Bruslení

V říjnu jsme s prvňáčky zahájili první školní bruslení. Většina bruslila pod vedením zkušeného trenéra, ostatní děti, z nichž některé stály na bruslích vůbec poprvé, zkoušely úplné základy  s námi paní učitelkami. Učily se zvládat správné držení těla, přenášení váhy, zatáčet, ale i to, jak zabrzdit nebo se zvednout z ledu bez cizí pomoci. V závěru výcviku absolvovaly závody, při nichž se ukázalo, jak velký pokrok každý z nich udělal.

Čertovský den

V pondělí 3.12. se část naší školy změnila v malé "peklíčko". Třídy na prvním stupni se naplnily spoustou čertíků, které tu a tam krotili nádherní andělé.

U nás ve třídě jsme začali vyplňováním pracovního listu s čertovskými úkoly. Během toho nás navštívila  družina čertů s Mikulášem a anděly. Hodné děti byly odměněny a ti zlobiči řádně označeni. Poté  jsme se přesunuli do haly a tělocvičen, kde na nás čekaly nejrůznější čertovské disciplíny vyžadující rychlost, obratnost, ale i bystrý rozum. Ti nejúspěšnější obdrželi diplom za splnění všech úkolů. Po návratu do třídy si každý ještě vyrobil malého čertíka a od vrchní pekelnice převzal čertovské vidle. 

 

Adventní čas

....čas blížících se vánočních svátků, čas netrpělivého čekání na Ježíška, čas, který si i ve škole zpříjemňujeme mnohými akcemi. 14.12. jsme si v divadle poslechli koncert malého i velkého pěveckého sboru naší ZŠ. Další týden jsme se v kině potěšili novou českou pohádkou "Čertí brko" a navštívili jsme výstavu betlémů v muzeu, kde jsme obdivovali fantazii a zručnost mnohých tvůrců. Poslední den před vánočními prázdninami jsme strávili rovněž příjemně. Společně s ostatními třídami naší školy jsme si zazpívali vánoční koledy na schodišti školy, vyrobili jsme pro rodiče vánoční přání - první vlastnoručně napsané, recitovali jsme básničky, vyzkoušeli si mnohé vánoční zvyky našich předků, ochutnali cukroví a nakonec si rozdali dárečky, které děti pro své kamarády vybraly a pečlivě zabalily. Spokojený byl opravdu každý. Takže........"Veselé Vánoce".

Zdravá 5

Během dvouhodinového programu začátkem února byly děti seznámeny se zásadami zdravé výživy. Dozvěděly se, jak je důležitý pitný režim, jaké by mělo být zastoupení jednotlivých složek (ovoce, zeleniny, sacharidů, bílkovin, tuků, ...) v naší stravě, jak často bychom měli jíst a hlavně, čeho bychom se měli v našich stravovacích návycích vyvarovat. Děti pracovaly ve skupinách, odpovídaly na otázky, třídily potraviny a sestavovaly nákup pro přípravu zdravé večeře. Po celou dobu sbíraly žetony a na závěr bylo vyhlášeno vítězné družstvo s největším počtem bodů. Odměnou pro všechny byl obrázek, který si každé družstvo vytvořilo z kousků zeleniny a poté ho zkonzumovalo.

Projektový den "Lidské tělo"

Na konci února jsme si s dětmi v rámci celodopoledního projektu zopakovali všechny dosavadní poznatky o lidském těle. Začali jsme krátkou rozcvičkou za doprovodu písně "Zhluboka dýchat,...", poté jsme pojmenovali jednotlivé části našeho těla, sestavovali puzzle a přiřazovali správné názvy. Také jsme počítali a sestavovali části těla z písmenek. Pak následovala v tělocvičně zkouška našich smyslů, obratnosti, rychlosti a paměti při různých disciplínách. Závěrem jsme naše tělo zvěčnili na balícím papíře, správně opsali jednotlivé části a vyrobili si pohyblivou postavičku.

Děti pracovaly s chutí, každá činnost je bavila a celé dopoledne uteklo jako voda.

Dopravní výchova s Markétou

V návaznosti na projektový den o lidském těle následovalo dopoledne spojené s dopravní výchovou. Z liberecké záchranky přijela pracovnice, která děti seznamovala se zásadami při záchraně lidského života. V praxi si také na figuríně vyzkoušely nelehkou masáž srdce.

Na dalších třech stanovištích  zástupci týmu silniční bezpečnosti dětem připomněli, jak je důležité se v autě správně připoutat, proč a jak má být správně vybaveno jízdní kolo a cyklista a také, jaké jsou povinnosti chodce.

 

Bubnování v SVČ

V březnu jsme se v rámci hodin hudební výchovy vypravili do našeho "domečku" a rázem jsme se ocitli v Africe. Motivováni písní "Čáry máry ententýky, poletíme do Afriky..." jsme si vyzkoušeli africké rytmy spojené s pohybem, doprovázeli se na domorodé hudební nástroje a ještě si stihli vyrobit masky afrických zvířat.

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.