Den otevřených dveří v SVČ Sluníčko

Na začátku školního roku jsme se vypravili do Sluníčka, abychom se seznámili s nabídkou kroužků i dalších zábavných akcí pro nás. Do Sluníčka chodíme rádi a určitě jsme tady nebyli naposledy.

Všesportovní den

Lomnice nad Popelkou - město sportu neboli Všesportovní den, byl 27. září. Počasí přálo, tak jsme si mohli vyzkoušet 12 různých sportů, kterým se můžeme v Lomnici věnovat.

Čertovský den

3. prosince se na nás do třídy přišli podívat čerti s Mikulášem i anděly. Protože jsme byli hodní, dostali jsme lízátko a nikoho si čerti nemuseli odnést do pekla. Potom jsme sportovali a taky se čertovsky učili matematiku i český jazyk.

Bruslení

20. prosince jsme zakončili výuku bruslení - za 10 lekcí jsme se zdokonalili v technice a přidali i na rychlosti a jistotě pohybu na bruslích. Teď už budem pokračovat sami!!!

Předvánoční nocování

Poslední předvánoční týden jsme si zpestřili hned několika akcemi. Páťáci si pro nás připravili pohádku Princové jsou na draka, která se jim moc povedla. 20. 12. jsme společně přespali ve škole. Na tuto příležitost si děti připravily několik vystoupení pro své kamarády, spoustu vtipů a hádanek a vše zakončila vánoční pohádka. Druhý den jsme se vypravili do muzea na výstavu betlémů, kterou nás provedl pan ředitel Drahoňovský.

Jíme zdravě

7. února jsme celý den věnovali zdravému stravování. Nejprve jsme si uvařili zdravé dobroty, potom byla ochutnávka toho, co jsme si sami navařili. Potom jsme společne ve dvojicích vypracovali pracovní listy a nezapomněli jsme ani na to, abychom si zopakovali, které potraviny škodí našim zubům.

Markétina dopravní výchova

Poslední únorový den za námi přijeli 4 lektoři z Markétiny dopravní výchovy. Postupně jsme se během 4 hodin dozvěděli informace o tom, jak být vzorným chodcem a cyklistou, jak jezdit bezpečně v autě a jak zachránit někomu zdraví nebo i život.

Velikonoční týden

Zkrácený velikonoční týden jsme začali pondělním skupinovým projektem, ve kterém si děti zábavnou formou procvičily znalosti z českého jazyka, matematiky a prvouky a také společně tvořily výkres. Také jsme tradičně chodili oblečení do jednotných velikonočních barev. 

Den Země

25. dubna se uskutečnil celoškolní Den Země. Při programu na Zámku i v SVČ Sluníčko jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o ochraně životního prostředí, o třídění odpadu a vyrobili jsme si malé otesánky z přírodních materiálů, Velmi se nám taky líbila ukázka starých řemesel, nejvíce nás zaujalo praní na valše :-).

Děti vítají jaro

7. června pro nás OS Mikroregion Tábor připravil sportovně vzdělávací program o našem regionu. Počasí nám přálo, tak jsme si zavodění užili a nakonec dostali i malou sladkou odměnu.

 Výlet na zámek Loučeň 

19. června jsme ráno vyrazili autobusem na zámek Loučeň v okrese Nymburk. Kromě krásného zámku, který jsme si prohlédli, nás čekala park s 12 přírodními bludišti a labyrinty. A protože nám přálo i počasí, výlet se vydařil se vším všudy.

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.