Všesportovní den

   Lomnice nad Popelkou - město sportu neboli Všesportovní den, byl 27. září. Tento den jsme si mohli vyzkoušet 12 různých sportů, kterým se děti mohou ve svém volném čase v Lomnici věnovat. 

Tonda obal

 10.října jsme se zúčastnili preventivního programu "Tonda obal". Který dětem opět připomněl důležitost třídění odpadků!

Podzim - volně žijící živočichové

   V říjnu v naší třídě proběhl projektový den, kdy jsme si povídali o volně žijících živočiších. Děti si připravily krátké referáty, své poznatky pak využily při skupinové práci.

Halloween

Čertovský den

Nocování ve škole

Zdobení stromku pro zvířátka

Škola v pohybu

Dětský úsměv

Jíme zdravě

Markétina dopravní výchova

 

Hasík

Barevné Velikonoce

Zámek Loučeň

Hasík - návštěva hasičské zbrojnice

Vysvědčení rozdáno - KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.