Soutěžení v SVČ Sluníčko

Jako každý rok, byli jsme i letos na návštěvě ve Sluníčku hned na začátku školní roku. Tentokrát nás čekalo soutěžení ve stylu pevnosti Boyard, dokonce se živým lvem na konci.

Lomnice město sportu

27. září patřilo už po čtvrté této sportovní akci. Děti si ve 12 disciplínách vyzkoušely svou obratnost, sílu a rychlost, u šachistů také logické uvažování. Přestože počasí nebylo optimální, vše jsme zvládli s úsměvem.

ZOO Praha

30. září jsme naplánovali exkurzi do pražské zoologické zahrady. Počasí bylo větrné, přesto slunečné a teplé. Jen lanovka nebyla v provozu, ale to nám nevadilo. Stihli jsme prohlédnout značnou část expozic a pavilonů a načerpat spoustu nových informací, které jsme pak druhý den využili při projektovém dnu....

Projekt Historie Lomnice nad Popelkou

Projekt o historii Lomnice nad Popelkou jsme začali v pondělí 4. listopadu prohlídkou města. O historických objektech a životě a práci lomnických občanů poutavě vyprávěla p. Dana Grabcová a p. farář Sládek. Navštívili jsme postupně kostel sv. Mikuláše, lomnický hřbitov, Karlovské náměstí a továrnu Mastných. Další den pokračoval projekt zpracováním všech získaných informací do plakátu, při kterém děti spoulupracovaly ve dvojicích.


©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.