Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

 

Vážení rodiče,

ministerstvo školství vydalo očekávaný dokument „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je k dispozici níže ke stažení.

Pro nás z uvedeného textu vyplývá následující:

 • 11.5. obnoví škola výuku pro žáky 9. ročníku zaměřenou na přípravu k přijímacím zkouškám,
 • 25.5. obnoví škola omezenou výuku pro žáky 1. stupně,
 • přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka,
 • žáci nepřítomní ve škole budou pokračovat v dosavadním způsobu vzdělávání na dálku.

Přítomnost žáků ve škole se uskuteční za následujících podmínek:

 • zákonný zástupce oznámí zájem o pravidelnou přítomnost dítěte ve škole dle pokynů k přihlašování pro 9. ročník, 1. stupeň (informace budou podrobněji uvedeny),
 • žák nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti,
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna,
 • žák respektuje všechna hygienická opatření stanovená školou – v případě jejich porušování může být z přítomnosti ve škole vyloučen,
 • pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka,
 • rozvrh hodin vyučování bude upraven.

Podmínky fungování a přihlašování ke vzdělávání zašle škola zákonným zástupcům prostřednictvím eŽK.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

                                                                                                          Vedení školy

Další informace k návratu do škol


INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Další informace

 


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.