Benecko

Ve dnech 20. -  22.9. se třídy 5. ročníku zúčastnily výchovně vzdělávacího pobytu na Benecku. Cílem bylo navázat a utužit vztahy v nově vzniklých kolektivech, ale i mezi žáky jednotlivých tříd. Proto narozdíl od loňského pobytu, při němž děti pracovaly v jednotlivých týmech v rámci každé třídy, plnili žáci spoustu aktivit v různorodých a různě početných skupinách, které se neustále obměňovaly. Ti nejúspěšnější získávali razítka do svých cestovních pasů. Děti musely někdy uplatnit svou rychlost a pohotovost, jindy zase paměť a schopnost soustředit se nebo jisté vědomosti, zkušenosti či notnou dávku odvahy při nočních aktivitách. K obohacení našich znalostí přispěla jistě i přednáška pracovnic KRNAPu. Stále nás  provázela dobrá nálada, chutné jídlo a hlavně moudré počasí, které se nezkazilo po celou dobu našeho pobytu a umožnilo nám splnit vše, co jsme si předsevzali.


2 3 4 5 6 7 8 9 

Lomnice - město sportu 

Již druhým rokem na svátek svatého Václava proběhla v našem městě velká sportovní akce s názvem "Lomnice - město sportu". O den dříve se této akce zúčastnily všechny třídy prvního stupně naší základní školy, ale i některé školy z okolních obcí. Součástí  není jen prezentace místních sportovních klubů a oddílů, ale též možnost vyzkoušet si jednotlivé sporty a popřípadě rozšířit řady jejich dosavadních členů. Po sečtení a vyhodnocení výsledků budou nejúspěšnější třídní kolektivy  opět odměněny hodnotnými cenami.

Procházka po Jičíně s návštěvou hvězdárny

Ve středu 22.11. jsme se vydali do nedalekého Jičína, abychom zde v nově vybudované (dva roky fungující) hvězdárně rozšířili svoje vědomosti a znalosti  o vesmíru a sluneční soustavě, v níž jsme se pohybovali od začátku měsíce listopadu v rámci hodin přírodovědy.Díky poutavému výkladu pana Vališky a zajímavým interaktivním programům jsme svoje poznatky v mnohém obohatili.Ze střechy hvězdárny jsme mohli dalekohledem pozorovat denní oblohu i blízké okollí.

Poté jsme přejeli autobusem do centra a následovala komentovaná prohlídka města s průvodkyní. Dozvěděli jsme se zajímavosti nejen z historie města, ale došlo i na pohádky a postavy, které jsou s Jičínem neodmyslitelně spjaté.

Čertovský den,

Stalo se už tradicí na naší škole,  že každoročně se pátý ročník stává organizátorem čertovského dne pro menší děti na prvním stupni. Letos jsme tedy měli tu čest převzít pomyslnou štafetu právě my a naše třída se tohoto úkolu zhostila o to zodpovědněji, protože většina dětí tvořila čertovskou a andělskou družinu, s níž Mikuláš navštěvoval děti v 1. až 3. třídách. Při svém putování Mikuláš chválil pečlivé děti, káral hříšníky a spolu s anděly rozdával dobroty. Poté se celá družina připojila k ostatním páťákům v tělocvičnách, kteří tu zde zatím připravovali čertovké disciplíny pro mladší kamarády. Chuť, s jakou plnili jednotlivé úkoly, nás přesvědčila o tom, že i tentokrát se akce vydařila a všichni si tento den nakonec parádně užili.

Historie Lomnice a návrat zvonů

V posledním předvánočním týdnu jsme s dětmi absolvovali zajímavou přednášku kronikářky našeho města paní Lenky Morávkové o historii našeho města včetně osudu zvonů na místním hřbitově. Poté jsme i starou zvonici navštívili a zblízka jsme si důkladně opraveného Mikuláše a zcela nově odlitou Elišku a Mariu prohlédli.Se souhlasem pana učitele Hrdiny (jednoho z místních zvoníků) jsme mohli i lehce rozhoupat srdce každého z nich a poslechnout si, jak znějí.

Předvánoční čas

...nejkrásnější období z celého roku. Kromě běžných školních povinností jsme si ho i my trochu zpestřili. Poslechli jsme si koncert sborů ZŠ, navštívili jsme kouzelnické představení Pavla Kožíška a poslední školní den před Vánoci jsme si ve třídě oživili některé vánoční zvyky, zazpívali si společně  koledy na schodišti školy, vyměnili si dárky, ochutnali jsme cukroví a pobavili se programem, který pro sebe děti vzájemně vymyslely.

Zdravý týden

V rámci týdne zdravé výživy jsme v týdnu od 19. do 23.2. absolvovali dvě akce.

V úterý jsme se vypravili do Jičína do prodejny Fabio "ochutnávat náš regoin". Děti se seznámiíly s principem bezobalového prodeje, ochutnávaly produkty z ovčího a kozího mléka, ale i novinky současné doby - ovocné a zeleninové smoothie, aniž by věděly, z čeho je připraveno. Po celou dobu si dělaly poznámky a po návratu do školy je ve skupince vyhodnocovaly. Všichni si také domů odvezli balíček se vzorky zdravých produktů. V pátek na tuto akci navazovala nám již dobře známá "Zdravá pětka" - beseda o správné životosprávě. Děti opět hodnotily a srovnávaly, zkoumaly složení stravy. Závěrem sestavovaly zeleninový obrázek.

Beseda o Eduardu Štorchovi

Jedním z autorů literatury pro děti a mládež, kteří by měli v letošním roce výročí, je i Eduard Štorch. Jeho knihy jsou svým obsahem blízké právě žákům od 5. ročníku. 20.4. nám o jeho životě a díle přišla vyprávět paní knihovnice Alena Vedralová. Kromě zajímavých postřehů o Eduardovi Štorchovi měla pro žáky připravený také kvíz, který prověřil, kolik si toho děti o autorovi zapamatovaly.

Den Země

Ve středu 25.4. proběhl na naší škole tradiční Den Země. Na úvod jsme si vyslechli zajímavou přednášku pana Halouska z Centra vesmírného výzkumu o životě na Mezinárodní vesmírné stanici. Poté jsme šli uklízet přírodu a v 11 hodin jsme se odebrali za zámek, kde už pro nás byla připravena jednotlivá stanoviště.Zábavnou formou se děti dověděly spoustu věcí o ochraně přírody a třídění odpadu.

Testování do sportovky

V pátek 4.5. všichni žáci 5. ročníku poměřili své síly při testování do budoucí sportovní třídy. Absolvovali sprint na 50 m, vytrvalostní běh na 800 (1 000) m, hod medicimbálem, skok z místa a překážkovou dráhu. Dodatečně ukázali, jak umí kotoul vpřed a vzad a jak si poradí s přihrávkami míčem.

Počasí bylo sportu nakloněno a dětem se celodopolední pobyt na hřišti líbil. Už jen, jak dopadnou výsledky? 

Exkurze do Prahy

Ve středu 16.5. jsme spolu s ostatními žáky 5. ročníku vyrazili do Prahy, abychom si oživili vědomosti, které jsme o našem hlavním městě získali v loňském roce v rámci hodin vlastivědy při putování po republice a abychom některé z jejich pamětihodností spatřili na vlastní oči. 

Počasí se ten den příliš nevydařilo - od rána pršelo a po příjezdu do Prahy doslova lilo jako z konve. Takže k dolní stanici lanovky na Petřín jsme dorazili již zcela zmáčení. Přestalo až v okamžiku, kdy jsme opouštěli zrcadlové bludiště a prohlíželi si zmenšenou kopii pařížské Eifelovky na Petříně. Prošli jsme kolem Strahovského kláštera a Lorety k Pražskému hradu, kde jsme mohli sledovat polední střídání stáží za doprovodu hradní kapely. Dále jsme pokračovali "královskou cestou" - tedy Nerudovou ulicí se spoustou starých domovních znamení, kolem chrámu sv. Mikuláše, přes Karlův most až na Staroměstské náměstí. Zde jsme měli chvilku volna k občerstvení a nakoupení suvenýrů. Přestože je Staroměstská radníce v rekonstrukci, mohli jsme díky unikátní projekci sledovat chod pražského orloje. Odtud jsme se vypravili kolem budovy Karolina a Tylova divadla na Václavské náměstí, kde nás u sochy sv. Václava opět zastihl silný déšť. Přístřeší nám poskytl nedaleký McDonald´s, který se stal tou správnou tečkou našeho výletu.

I při odjezdu z Prahy nás provázel déšť, ale ani ten nemohl smazat zážitky a dojmy, které jsme si z našeho hlavního města odvezli.

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.