Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

INFORMACE K PLOŠNÉMU TESTOVÁNÍ OD 3. LEDNA 2022

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude pokračovat plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy od 3. 1. 2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni;
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu;
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci;
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.);
  • v případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby;
  • testy probíhají samoodběrem (stěr z nosu), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu;
  • v případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel;
  • v ranní družině se žáci netestují;
  • pro žáky 1. – 3. ročníku je možná pomoc (asistence) třetí osoby - v případě potřeby asistence budou rodiče informovat třídního učitele (vzhledem k doporučení omezení cizích osob ve škole proběhne testování s asistencí v jiných prostorách);
  • škola umožňuje i testování doneseným testem, musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování, žák by měl být schopen udělat test sám – o této skutečnosti je též potřebné informovat třídního učitele nebo vedení školy.

Informace pro školy a rodiče žáků k testování od 3.1.2022 - viz. soubory ke stažení (dole na této stránce).

Informace k testování jsou na: https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

 V Lomnici nad Popelkou 29. 12. 2021                                                        Vedení školy           


Informace k opatřením souvisejících s onemocněním covid-19

Pravidla pro chod školy vycházejí z opatření Ministerstva zdravotnictví z 20. 8. 2021, doporučení Ministerstva zdravotnictví a souboru doporučení pro školy ve školním roce 2021/22 (manuál) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Nadále platí:  

-        dodržování přísných hygienických pravidel -  osobní a provozní hygiena, mytí a dezinfikování rukou, zásady respirační hygieny a omezení sociálních kontaktů;

-        pravidelné větrání;

-        omezení vstupu cizích osob – pouze v odůvodněných případech, po předchozí domluvě;

-        zdůrazňování všech hygienických zásad (žákům, zaměstnancům);

-        do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Opatření k ochraně zdraví

Ochrana dýchacích cest

Všichni žáci a zaměstnanci školy musí mít nasazenou ochranu nosu a úst ve společných prostorách školy.    

Zákonný zástupce odmítne testování i nošení ochranného prostředku u svého dítěte

     Škola nemůže umožnit žákovi přítomnost na vzdělávání. Zákonný zástupce omluví žáka dle pravidel školního řádu. V tomto případě škola nezajišťuje distanční výuku, zákonný zástupce komunikuje se školou o doplňování učiva, úkolech apod. Předpokládáme, že je v zájmu rodičů, aby jejich dítě bylo od začátku školního roku součástí třídního kolektivu a účastnilo se výuky.

Vedení školy


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru

Novinky

DatumNovinky
1. 9. 2021Soubory ke stažení
1. 9. 2021Hlavní termíny školního roku

1. 9. 2021

Hlavní termíny školního roku

Hlavní termíny školního roku 2021/2022

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies