Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

 

Vážení rodiče,

ministerstvo školství vydalo očekávaný dokument „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je k dispozici níže ke stažení.

Pro nás z uvedeného textu vyplývá následující:

 • 11.5. obnoví škola výuku pro žáky 9. ročníku zaměřenou na přípravu k přijímacím zkouškám,
 • 25.5. obnoví škola omezenou výuku pro žáky 1. stupně,
 • přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka,
 • žáci nepřítomní ve škole budou pokračovat v dosavadním způsobu vzdělávání na dálku.

Přítomnost žáků ve škole se uskuteční za následujících podmínek:

 • zákonný zástupce oznámí zájem o pravidelnou přítomnost dítěte ve škole dle pokynů k přihlašování pro 9. ročník, 1. stupeň (informace budou podrobněji uvedeny),
 • žák nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti,
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna,
 • žák respektuje všechna hygienická opatření stanovená školou – v případě jejich porušování může být z přítomnosti ve škole vyloučen,
 • pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka,
 • rozvrh hodin vyučování bude upraven.

Podmínky fungování a přihlašování ke vzdělávání zašle škola zákonným zástupcům prostřednictvím eŽK.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

                                                                                                          Vedení školy

Další informace k návratu do škol


INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Další informace

 


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Novinky


4. 5. 2020

Nástup žáků do školy

Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

512 51 Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000

 

Vážení rodiče,

ministerstvo školství vydalo očekávaný dokument „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je k dispozici níže ke stažení.

Pro nás z uvedeného textu vyplývá následující:

 • přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka
 • žáci nepřítomní ve škole budou pokračovat v dosavadním způsobu vzdělávání na dálku

Další informace
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.