Pomáháme australské fauně

Pomáháme Austrálii

Žákovská rada dne 4.2.2020 vyhlásila sbírku na pomoc ohroženým druhům zvířat v Austrálii, která je sužovaná požáry od léta 2019. V příloze můžete shlédnout prezentaci, kterou vytvořil výbor žákovské rady. Jenotliví zástupci tříd ji poté prezentovali ve svých třídách. Dobročinná sbírka bude probíhat do konce února 2020 a vybraný obnos poté bude zaslán na konto ZOO Praha, která zajistí přesun peněz těm nejpotřebnějším. Sbírku doprovází různorodé akce tříd na téma Austrálie. Své poznatky o Austrálii budou žáci na konci února prezentovat na velké nástěnce po levé straně hlavního vchodu. 

Používáme aplikaci WocaBee

V 6. a 8. ročníku pod vedením p. uč. Duškové používají žáci inovativní aplikaci, která výrazně pomáhá studentům s učením slovíček. Tato aplikace funguje online a na každém zařízení.

Jako učitel zadávám žákům 1-2x týdně slovíčka formou tzv. balíků. Každý balík má svou platnost do které jej žáci musí splnit jako domácí úkol. Za splnění úkolu, jako i za následné procvičování, získávají žáci body, tzv. WocaPoints. 

Vyučující má přehled o tom: kdo má splněný domácí úkol, které slovíčka dělaly žákovi největší problémy, jaký je žebříček bodů ve třídě, kdy se žák do aplikace naposledy přihlásil. 

Aplikace dokáže slovíčka i hlasitě přečíst, takže žáci se snadněji naučí správnou výslovnost. 

Zatím mohu říct, že aplikace je u dětí populární. Většina úkoly svědomitě plní a učení slovíček je pro ně více zábavou než nutnou povinností. 

www.wocabee.ap

MY DAY - projekt žáků 4. C v anglickém jazyce

Lekce anglického jazyka se tentokrát zaměrily na pravidelné aktivity, které děti prožívají každý den a na určování času. Aby si slovíčka lépe zapamatovaly, vytvořily si barevný seznam aktivit, který potom všem ostatním pěkně odprezentovaly.

ANIMALS - projekt žáků 5. C v anglickém jazyce pod vedením p. uč. Ivany Duškovké

Celý leden a část února jsme se s dětmi učili o zvířatech v různých částech planety. Děti znají nejen jména zvířat domácích ale také exotických. Děti vědí v jakých místech žvířata žijí a dokáží říct v angličtině co umí, co jí a jak vypadají. Na konec tohoto tématu každý žák vyrobil plakátek s obrázkem a informacemi o jednom vybraném zvířátku. Můžete si je prohlédnout na velké nástěnce v přízemí školy. 

CLIL - Mezinárodní svatby - projekt žáků 6. A pod vedením p. uč. Duškové

Během října a listopadu žáci 6. A absolvovali výuku občanské výchovy metodou CLIL (Content and language integrated learning). Výuka na téma rodina probíhala pomocí cizího jazyka - angličtiny. Část výuky CLILu je vždy vedena v mateřském jazyce, ale většina výuky je v cizím jazyce. Cílem je zvládnout obsah předmětu (OV), zlepšit komunikaci v cizím jazyce, rozvoj myšlení a prohloubení znalostí různých kultur.

V rámci CLILu žáci ve skupinách vytvořili projekt o tradicích a zvyklostech na mezinárodních svatbách. Fota jednotlivých prezentací jsou připojena.

Soutěž mladých podnikatelů Praha - 6.A

Na tomto odkazu se můžete podívat na video ze zpráviček na Déčku, kde děti ze 6.A povídají o svém podnikatelském záměru - Delicious paper - jedlý papír. Více o projektu na stránce 6.A. Stačí najít zprávičky z 17.5.2019.

https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky

SPORT – projekt žáků 4. C v anglickém jazyce pod vedením p. uč. Ivany Duškové

Na začátku listopadu jsme se zabývali tématem sport. Děti pracovaly na svých čtenářských schopnostech, dozvěděly se, které sporty jsou populární v anglicky mluvících zemích a kolik hráčů je v týmu. Své znalosti a schopnosti použily při tvorbě projektu o svém oblíbeném sportu, který také prezentovaly před celou třídou.

 

Life of T.G.M. - projekt žáků 7. ABC pod vedením p.u. Duškové

Během září se žáci seznamovali s životem T. G. Masaryka a převedli znalosti o jeho životě do prezentace v anglickém jazyce.

Prezentaci děti doplnily výtvarnou tvorbou a je k vidění v přízemí na velké nástěnce.

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.