CLIL - Mezinárodní svatby - projekt žáků 6. A pod vedením p. uč. Duškové

Během října a listopadu žáci 6. A absolvovali výuku občanské výchovy metodou CLIL (Content and language integrated learning). Výuka na téma rodina probíhala pomocí cizího jazyka - angličtiny. Část výuky CLILu je vždy vedena v mateřském jazyce, ale většina výuky je v cizím jazyce. Cílem je zvládnout obsah předmětu (OV), zlepšit komunikaci v cizím jazyce, rozvoj myšlení a prohloubení znalostí různých kultur.

V rámci CLILu žáci ve skupinách vytvořili projekt o tradicích a zvyklostech na mezinárodních svatbách. Fota jednotlivých prezentací jsou připojena.

 

SPORT – projekt žáků 4. C v anglickém jazyce pod vedením p. uč. Ivany Duškové

Na začátku listopadu jsme se zabývali tématem sport. Děti pracovaly na svých čtenářských schopnostech, dozvěděly se, které sporty jsou populární v anglicky mluvících zemích a kolik hráčů je v týmu. Své znalosti a schopnosti použily při tvorbě projektu o svém oblíbeném sportu, který také prezentovaly před celou třídou.

 

Life of T.G.M. - projekt žáků 7. ABC pod vedením p.u. Duškové

Během září se žáci seznamovali s životem T. G. Masaryka a převedli znalosti o jeho životě do prezentace v anglickém jazyce.

Prezentaci děti doplnily výtvarnou tvorbou a je k vidění v přízemí na velké nástěnce.


Greek wedding

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.