Life of T.G.M. - projekt žáků 7. ABC pod vedením p.u. Duškové

Během září se žáci seznamovali s životem T. G. Masaryka a převedli znalosti o jeho životě do prezentace v anglickém jazyce. 

Prezentaci děti doplnily výtvarnou tvorbou a je k vidění v přízemí na velké nástěnce. 

 

SPORT – projekt žáků 4. C v anglickém jazyce pod vedením p. uč. Ivany Duškové

Na začátku listopadu jsme se zabývali tématem sport. Děti pracovaly na svých čtenářských schopnostech, dozvěděly se, které sporty jsou populární v anglicky mluvících zemích a kolik hráčů je v týmu. Své znalosti a schopnosti použily při tvorbě projektu o svém oblíbeném sportu, který také prezentovaly před celou třídou.

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.