Ocenění za výukové video v projektu Schola Empirica

V minulém měsíci proběhla učitelská výzva v rámci projektu Schola Empirica. Učitelé z celé ČR mohli zaslat vlastnoručně vytvořené výukové video do soutěže o pomůcky do školy v hodnotě 5000 Kč.

Za naší školu přijala výzvu Mgr. Ivana Dušková, která vytvořila video k výuce předložek v anglickém jazyce. Získala vedlejší cenu v hodnotě 3 000 Kč na nákup pomůcek do výuky. Na její video, ale také na ostatní oceněné soutěžící se můžete podívat na následujícím odkaze: http://www.scholaempirica.org/ucitele-inspiruji-podivejte-se-jak-se-popasovali-s-vyzvou/

Umění darovat – sbírka žáků ZŠ na pomoc austrálské fauně

Ještě před vypuknutím pandemie a uzavřením školy vyhlásila žákovská rada celoškolní sbírku na pomoc australské fauně zasažené ničivými požáry.
Výbor žákovské rady vytvořil prezentaci, která vysvěluje rozsah požárů, jejich dopad na faunu a floru a představuje nejvíce postižené a ohrožené druhy. Součástí prezentace byla také výzva darovat, byť i minimální finanční obnos na pomoc potřebným a to prostřednictvím veřejné sbírky ZOO Praha “ Pomáhejme jim přežít. “
Jednotliví zástupci tříd v žákovské radě poté prezentovali návrh ve třídách a vyhlásili sbírku. Celoškolní sbírka měla být původně spojená s různými dobročinnými akcemi tříd z nichž se nakonec podařilo realizovat pouze jednu a to prodej dobrot a svačin vlastnoručně vyrobených žáky 9.B pod vedením p. uč. Z. Kubánkové. Žákům 9.B se podařilo během několika přestávek získat více než 3.000 Kč.
Ostatní třídy už akce bohužel nestačily realizovat vzhledem k nastalé situaci, ale i tak nezůstaly pozadu a do jarních prázdnin dohromady darovaly 14.147 Kč. Tato částka byla nyní převedena na účet pražské ZOO.
Období pandemie ukázalo, že umění darovat je zásadní dovedností, kterou je třeba rozvíjet pro dobro společnosti. Darování pěnez, času, znalostí či vlastní energie pro dobrou věc dává smysl, a proto bychom děti ve filantropických aktivitách nadále rádi podporovali.

Pomáháme Austrálii

Žákovská rada dne 4.2.2020 vyhlásila sbírku na pomoc ohroženým druhům zvířat v Austrálii, která je sužovaná požáry od léta 2019. V příloze můžete shlédnout prezentaci, kterou vytvořil výbor žákovské rady. Jenotliví zástupci tříd ji poté prezentovali ve svých třídách. Dobročinná sbírka bude probíhat do konce února 2020 a vybraný obnos poté bude zaslán na konto ZOO Praha, která zajistí přesun peněz těm nejpotřebnějším. Sbírku doprovází různorodé akce tříd na téma Austrálie. Své poznatky o Austrálii budou žáci na konci února prezentovat na velké nástěnce po levé straně hlavního vchodu. 

Používáme aplikaci WocaBee

V 6. a 8. ročníku pod vedením p. uč. Duškové používají žáci inovativní aplikaci, která výrazně pomáhá studentům s učením slovíček. Tato aplikace funguje online a na každém zařízení.

Jako učitel zadávám žákům 1-2x týdně slovíčka formou tzv. balíků. Každý balík má svou platnost do které jej žáci musí splnit jako domácí úkol. Za splnění úkolu, jako i za následné procvičování, získávají žáci body, tzv. WocaPoints. 

Vyučující má přehled o tom: kdo má splněný domácí úkol, které slovíčka dělaly žákovi největší problémy, jaký je žebříček bodů ve třídě, kdy se žák do aplikace naposledy přihlásil. 

Aplikace dokáže slovíčka i hlasitě přečíst, takže žáci se snadněji naučí správnou výslovnost. 

Zatím mohu říct, že aplikace je u dětí populární. Většina úkoly svědomitě plní a učení slovíček je pro ně více zábavou než nutnou povinností. 

www.wocabee.ap

MY DAY - projekt žáků 4. C v anglickém jazyce

Lekce anglického jazyka se tentokrát zaměrily na pravidelné aktivity, které děti prožívají každý den a na určování času. Aby si slovíčka lépe zapamatovaly, vytvořily si barevný seznam aktivit, který potom všem ostatním pěkně odprezentovaly.

ANIMALS - projekt žáků 5. C v anglickém jazyce pod vedením p. uč. Ivany Duškovké

Celý leden a část února jsme se s dětmi učili o zvířatech v různých částech planety. Děti znají nejen jména zvířat domácích ale také exotických. Děti vědí v jakých místech žvířata žijí a dokáží říct v angličtině co umí, co jí a jak vypadají. Na konec tohoto tématu každý žák vyrobil plakátek s obrázkem a informacemi o jednom vybraném zvířátku. Můžete si je prohlédnout na velké nástěnce v přízemí školy. 

CLIL - Mezinárodní svatby - projekt žáků 6. A pod vedením p. uč. Duškové

Během října a listopadu žáci 6. A absolvovali výuku občanské výchovy metodou CLIL (Content and language integrated learning). Výuka na téma rodina probíhala pomocí cizího jazyka - angličtiny. Část výuky CLILu je vždy vedena v mateřském jazyce, ale většina výuky je v cizím jazyce. Cílem je zvládnout obsah předmětu (OV), zlepšit komunikaci v cizím jazyce, rozvoj myšlení a prohloubení znalostí různých kultur.

V rámci CLILu žáci ve skupinách vytvořili projekt o tradicích a zvyklostech na mezinárodních svatbách. Fota jednotlivých prezentací jsou připojena.

Soutěž mladých podnikatelů Praha - 6.A

Na tomto odkazu se můžete podívat na video ze zpráviček na Déčku, kde děti ze 6.A povídají o svém podnikatelském záměru - Delicious paper - jedlý papír. Více o projektu na stránce 6.A. Stačí najít zprávičky z 17.5.2019.

https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky

SPORT – projekt žáků 4. C v anglickém jazyce pod vedením p. uč. Ivany Duškové

Na začátku listopadu jsme se zabývali tématem sport. Děti pracovaly na svých čtenářských schopnostech, dozvěděly se, které sporty jsou populární v anglicky mluvících zemích a kolik hráčů je v týmu. Své znalosti a schopnosti použily při tvorbě projektu o svém oblíbeném sportu, který také prezentovaly před celou třídou.

 

Life of T.G.M. - projekt žáků 7. ABC pod vedením p.u. Duškové

Během září se žáci seznamovali s životem T. G. Masaryka a převedli znalosti o jeho životě do prezentace v anglickém jazyce.

Prezentaci děti doplnily výtvarnou tvorbou a je k vidění v přízemí na velké nástěnce.

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies