Víceúčelové prostory přístavby tělocvičen (označované veřejností jako sportovní hala) byly postaveny se státní dotací v roce 2001 jako součást celkové vnější rekonstrukce tehdy sedmdesátileté základní školy. Rekonstrukce zahrnovala nejen přístavbu nových tělocvičen, ale i výstavbu venkovního hřiště s umělým povrchem, výměnu oken, střešní krytiny a novou fasádu budovy. Celkové náklady činily v roce 2001 cca 170 milionů korun.

            Palubovka “haly“ má rozměry 36 x 24 metrů a výšku do stropu 12 metrů. Lze ji rozdělit stahovací stěnou na dvě tělocvičny. Součástí je hlediště pro 200 diváků, 8 šaten se sociálním zařízením, klubovna sloužící jako posilovna a squashový kurt s recepcí a občerstvením. Tělocvičny   slouží především k výuce tělesné výchovy pro žáky základní školy a v zimních měsících pro studenty střední školy v Lomnici. V odpoledních hodinách jsou tělocvičny a squashový kurt komerčně využívány sportovními kluby, organizacemi, zájemci z řad veřejnosti. Získané finanční prostředky jsou zdrojem příjmů základní školy a slouží k úhradě provozních nákladů. 

            Původní záměr, že nové tělocvičny budou sloužit především tehdy aktivnímu oddílu košíkové, se nenaplnil. Oddíl zanikl a v dnešní době prostory využívá především oddíl florbalu (www.fbclomnice.cz), který má do soutěží severních Čech zapojena 4 družstva žáků a žákyň. Dalšími sporty, které se zde provozují, jsou volejbal a badminton. Tradici za 11 let získala amatérská volejbalová liga, do které se letos zapojí 25 smíšených družstev a 10 týmů v kategorii žen. Badmintonová liga se hraje 4 roky a účastní se jí přibližně 50 hráčů a hráček. Amatérská squashová liga se rovněž hraje od otevření areálu a za 10 let se do ní zapojilo přibližně 150 účastníků. Každoroční účast je 60 – 70 hráčů a je jen škoda, že podmínkou účasti v pravidelné celostátní soutěži jsou dva squashové kurty. V menší míře využívají halu pro přípravu svých členů oddíly fotbalu, ledního hokeje, lyžování, tenisu, beachvolejbalu a tchoukballu. Pravidelnými návštěvníky tělocvičen bývají členové kroužků dětí při DDM Lomnice, a to jsou mažoretky, moderní tance, zumba, aerobic. DDM tu každoročně   pořádá část festivalu Lomnické hudební jaro.

            Přístavba tělocvičen je pro veřejnost otevřena denně od 14 do 22 hodin, od září do června. Prázdninový provoz: červencové i srpnové termíny slouží především zájemcům o vícedenní soustředění. O víkendech se zpravidla konají turnaje a soutěže výše zmíněných činností. Informace a veškeré dotazy zodpoví na telefonním čísle728 783 999 – správce Jaroslav Cerman.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies