Podporujeme rozvoj dětí a žáků

  • číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
  • projekt je realizován na základě smlouvy o spolupráci mezi naší školou a Vzdělávacím centrem Turnov
  • doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.

Anotace projektu

Projekt řeší kognitivní rozvoj dětí a žáků v MŠ a na 1. a 2. stupni ZŠ. Zaměřuje se na modulové vzdělávací programy, které jsou tematicky členěné na rozvoj klíčových humanitních kompetencí - Paměť regionu a vytváření kulturního povědomí a na rozvoj matematických kompetencí – Rozvoj programovacích kompetencí v matematice a robotice. Základní programy budou vytvořeny pro společnou výuku na MŠ a ZŠ, navazující pro talentované žáky pro talent centra a odborné kroužky při školách.

Podporuje rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků na prahu 4. Průmyslové revoluce a klade důraz na digitalizaci a robotizaci (práce s digitálními materiály v prostředí SMART Notebook, práce s dotykovými tablety All-In-One, robotickými stavebnicemi Lego Education WeDo, Lego Mindstorms, VEX EDR a notebooky. Ukáže nové možnosti, jak aktivně využívat moderní techniku při práci s žáky.

Nabízí řešení jednoduché identifikace talentovaných dětí a žáků ve vyučování v základních programech a ukazuje práci s talentovanými v navazujících workshopech talent centra. Otvírá školu vůči neformálnímu vzdělávání a ukazuje možnosti spolupráce s veřejnými institucemi a odborníky z praxe.

 









©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies