Název projektu: Maják - síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektuCZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/ 

Finanční prostředky poskytnuty z prostředků Evropských strukturálních fondů - Výzva: BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i

Škola se projektu účastní na pozici partnera.

  • Rozpočet projektu: 35 428 412,25 Kč
  • Rozpočet partnera projektu: 422 000 Kč
  • Začátek partnerství v projektu: 1. 1. 2019
  • Konec projektu: 31. 12. 2019

Partnerská škola = centrum kolegiální podpory (CKP)

Hlavní myšlenka projektu:

  • Rozvoj badatelsky orientované výuky ve školách (BOV)
  • Spolupráce mezi centry kolegiální podpory (CKP)
  • Spolupráce s okolními školami
  • Sdílení příkladů dobré praxe formou videí (Ťubíků)
  • Vykázání činnosti MŠMT

 

 

 

 

 

 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies