Individuálně,
ale společně a jinak

Projekt Vzdělávacího centra Turnov

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podstatou projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostřední, jež by podporovalo vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí). Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies