Informace k pojištění odpovědnosti za škodu

- úrazy a krádeže

Vážení rodiče,
formuláře pro odškodnění úrazů a krádeží nejsou žákům předávány automaticky. Zákonný zástupce si je v případě zájmu o odškodnění vyzvedne v kanceláři školy.
Pro odškodnění budete potřebovat následující formuláře a doklady:
 
Při úrazu:
·         hodnocení bolestného(zákonný zástupce si vyzvedne v kanceláři školy)
·         žádost o náhradu školy (podá zákonný zástupce žáka)
·         originál pokladního dokladu o zaplacení vypsání Hodnocení bolestného lékařem
 
V případě, že je odškodnění pojišťovnou přiznané, je část poskytnutých finančních prostředků vyplácena v kanceláři školy.

  
Při škodě na majetku:

·         žádost o náhradu škody (vyplní zákonný zástupce žáka)
·         originál pokladního dokladu (paragon) o zakoupení poškozené věci
nebo čestné prohlášení o nabytí věci (musí být zřejmé stáří věci
a nákupní hodnota)

Vždy je třeba v souvislosti se škodní událostí co nejdříve kontaktovat školu.
 
                                                                               Mgr. Alena Ženatá,
                                                                               ředitelka©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies