Bližší informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky počínaje 11. 5. 2020

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Je nutné, aby příchozí žáci před školou dodržovali odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Skupiny 9. A a B budou přicházet v čase 8:35 – 8:45

Skupina 9. C bude přicházet v čase 8:45 -  8:55

 • Každou skupinu žáků bude před školou vyzvedávat pověřený pracovník školy.
 • Žáci budou organizováni ve skupinách po max. 15 lidech, složení skupiny je neměnné a bude tvořeno žáky přihlášenými do 6. 5. 2020

Vstup do budovy a umístění skupin

 • Pro vstup do budovy nebude funkční přístupový systém, žádný žák nevstupuje do budovy individuálně.
 • Po vstupu do budovy žák projde tzv. zdravotním filtrem – měření teploty, proběhne dezinfekce rukou.
 • Šatny nebudou v provozu (1. den si žáci organizovaně vyzvednou přezůvky ve skříňkách).
 • Výuka bude probíhat v kmenových třídách kromě skupiny 9. C – pro ni bude probíhat v učebně 8. A.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Rozsah výuky

 • Tříhodinové bloky s přestávkami od doby příchodu do 12 hodin v rozsahu pondělí – čtvrtek.
 • Každý den bude probíhat blok přípravy z jednoho předmětu – bližší informaci žáci obdrží 11. 5. 2020.

Povinná výbava

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Pomůcky na výuku Čj a M, dále bude upřesněno na 1. setkání dne 11. 5. 2020

Další pravidla

 • Pro přihlášené žáky bude docházka závazná, bude probíhat její evidence
 • Případnou neúčast je nutné omluvit předem na eŽK ředitelství

Vedení školy

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.