Základní škola T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou,

příspěvková organizace

 

PLÁN ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Září:

 •  zahájení nového školního roku, seznámení dětí a rodičů s provozem ŠD a jejím řádem
 • ohlédnutí za prázdninami, výtvarné zpracování, vyprávění
 • pravidla společného soužití mezi dětmi
 • Den zdraví – lomnický zámek (celodružinová akce)
 • netradiční sporty – školní hřiště – akce SVČ pro děti ze ŠD
 • bramboriáda – soutěžní odpoledne (celodružinová akce)

 

Říjen:

 • drakiáda  (celodružinová akce)
 • samostatnost dětí – sebeobsluha, zdravení, poděkování
 • podzimní vyrábění -  bramborová tiskátka, korále z přírodnin, otisky listů apod.
 • hádankové odpoledne  (celodružinová akce)
 • návštěvy solné jeskyně
 • exkurze do výrobny lomnických sucharů

 

Listopad:

 • Podzim – tematické soutěžní odpoledne  (celodružinová akce)
 • sportovní odpoledne, školní hala (celodružinová akce)
 • respektování dohodnutých pravidel v ŠD, uvědomění si svých práv, ale i povinností
 • návštěvy solné jeskyně
 • odpoledne s Inkou Rybářovou – program pro děti (celodružinová akce)

 

Prosinec:

 • čertovské odpoledne  (celodružinová akce)
 • návštěvy solné jeskyně
 •  výzdoba tříd, zdobení vánočního stromku
 • vánoční party – soutěže, tanec, občerstvení
 • vánoční nadílka, koledy, dárky, vánoční zvyky a tradice (celodružinová akce)
 • návštěva lomnického kina – filmové představení

 

Leden:

 • novoroční slavnost – vyřčená přání
 • otužování dětí při pohybu venku
 • zimní olympiáda – školní hala (celodružinová akce)
 • střídání ročních období, sledování počasí a jeho změn, jak se správně oblékat
 • Zima – tematické soutěžní odpoledne (celodružinová akce)
 • brusleni (celodružinová akce)

 

Únor:

 • bruslení (celodružinová akce)
 • karneval v maskách (celodružinová akce)
 • sportovní pětiboj - školní hala (celodružinová akce)
 • soutěž o největšího sněhuláka
 • poznávání zvířat a jejich mláďat

 

Březen:

 • chytrá hlavička – kvíz – celodružinová akce
 • pravidla vzájemné komunikace a vztahů
 • Jaro – tematické soutěžní odpoledne (celodružinová akce)
 • sportovní odpoledne -  školní hala (celodružinová akce)
 • stopovaná ve škole – plnění různých úkolů v prostorách školy (celodružinová akce)
 • chování dětí mezi sebou a dospělým, můj kamarád

  

Duben:

 • měsíc bezpečnosti (pravidla silničního provozu, význam dopravních značek, bezpečná chůze po městě )
 • sportovní odpoledne – skáčeme přes švihadlo -  školní hala (celodružinová akce)
 • velikonoční tradice
 • návštěva lomnického muzea
 • Rej čarodějnic – diskotéka – celodružinová akce
 • kino – filmové představení

 

 Květen:

 • Den matek, přáníčka a dárky pro maminky
 • moje rodina, výtvarné ztvárnění
 • pěvecká soutěž – O zlatý klíček
 • výlet na lomnické letiště (celodružinová akce)
 •  prohlídka lomnického zámku (celodružinová akce)
 • exkurze do hasičské zbrojnice (celodružinová akce)

 

Červen:

 • Den dětí – netradiční hry (celodružinová akce)
 • návštěva u včelařů (celodružinová akce)
 • stopovaná
 • návštěva kopule – orientace v našem městě
 • návštěva lomnického koupaliště
 • Zmrzlinové hody – návštěva cukrárny (celodružinová akce)
 • těšíme se na prázdniny, bezpečnost a zdraví nás všech

 

Zpracovala: Eva Mikulová                                                       Schválila: Mgr.Alena Ženatá

                    ved. vychovatelka                                                                  ředitelka ZŠ

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies