Základní škola T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou,

příspěvková organizace

 

PLÁN ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

Září:

 • zahájení nového školního roku, seznámení dětí a rodičů s provozem ŠD a jejím řádem
 • ohlédnutí za prázdninami, výtvarné zpracování, vyprávění
 • pravidla společného soužití mezi dětmi
 • hokejové a jiné sportovní hry – zimní stadion (celodružinová akce)
 • výcvik psa – záchranář – praktické ukázky
 • Den zdraví – lomnický zámek (celodružinová akce)
 • Stromoznalství – přírodovědná vycházka – soutěž – celodružinová akce

 

Říjen:

 • městská knihovna – zahájení celoročních návštěv (celodružinová akce)
 • Drakiáda  (celodružinová akce)
 • samostatnost dětí – sebeobsluha, zdravení, poděkování
 • podzimní vyrábění -  bramborová tiskátka, korále z přírodnin, otisky listů apod.
 • Bramboriáda – soutěžní odpoledne (celodružinová akce)
 • 28. říjen – 100. výročí vzniku Československa – beseda

 

Listopad:

 • zahájení bruslení (celodružinová akce)
 • Podzimní den – tematické soutěžní odpoledne  (celodružinová akce)
 • sportovní odpoledne, školní hala (celodružinová akce)
 • respektování dohodnutých pravidel v ŠD, uvědomění si svých práv, ale i povinností
 • zdravá svačinka – praktické ukázky – celodružinová akce
 • hádankové odpoledne (celodružinová akce)

 

Prosinec:

 • bruslení (celodružinová akce)
 • Hvězdné nebe  - akce ve spolupráci s DDM
 • S čerty nejsou žerty  (celodružinová akce)
 • vánoční zvyky a tradice
 •  výzdoba tříd, zdobení vánočního stromku
 • vánoční nadílka, koledy, dárky (celodružinová akce)

 

Leden:

 • novoroční slavnost – vyřčená přání
 • bruslení (celodružinová akce)
 • otužování dětí při pohybu venku
 • netradiční sportovní hry – školní hala (celodružinová akce)
 • střídání ročních období, sledování počasí a jeho změn, jak se správně oblékat
 • Zimní den – tematické soutěžní odpoledne (celodružinová akce)
 • návštěvy solné jeskyně (celodružinová akce)

 

Únor:

 • bruslení (celodružinová akce)
 • karneval v maskách (celodružinová akce)
 • sportovní odpoledne - školní hala (celodružinová akce)
 • Soutěž o největšího sněhuláka
 • návštěvy solné jeskyně (celodružinová akce)
 • poznávání zvířat a jejich mláďat

 

Březen:

 • Chytrá hlavička – kvíz – celodružinová akce
 • pravidla vzájemné komunikace a vztahů
 • Jarní den – tematické soutěžní odpoledne (celodružinová akce)
 • sportovní odpoledne -  školní hala (celodružinová akce)
 • stopovaná ve škole – plnění různých úkolů v prostorách školy (celodružinová akce)
 • chování dětí mezi sebou a dospělým, můj kamarád

  

Duben:

 • měsíc bezpečnosti (pravidla silničního provozu, význam dopravních značek, bezpečná chůze po městě)
 • Co chybí na erbu – soutěž (celodružinová akce)
 • sportovní odpoledne – skáčeme přes švihadlo -  školní hala (celodružinová akce)
 • velikonoční tradice
 • Lomnicí nad Popelkou s kocourem Mikešem – zajímavá místa v našem městě
 • Rej čarodějnic – diskotéka – celodružinová akce

 

 Květen:

 • Den matek, přáníčka a dárky pro maminky
 • moje rodina, výtvarné ztvárnění
 • pěvecká soutěž – O zlatou notičku
 • Miss družina – léto  (celodružinová akce)
 •  prohlídka lomnického zámku (celodružinová akce
 • atletický čtyřboj na školním hřišti (celodružinová akce)

 

Červen:

 • Den dětí – netradiční hry (celodružinová akce)
 • stopovaná
 • návštěva kopule – orientace v našem městě
 • návštěva lomnického koupaliště
 • Zmrzlinové hody – návštěva cukrárny (celodružinová akce)
 • těšíme se na prázdniny, bezpečnost a zdraví nás všech

 

 

Zpracovala: Eva Mikulová                                                       Schválila: Mgr.Alena Ženatá

                    ved. vychovatelka                                                                  ředitelka ZŠ

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.