KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Číslo a název oblasti podpory: 4 a)  - Školství a mládež

Číslo a název programu: 4.1   - Program volnočasových aktivit

Název projektu: Příběh nekončí

Příjemce dotace: ZLOM z. s.

Realizace projetu: 1. ledna – 31. prosince 2020

Výše uznaných způsobilých výdajů: 23 000,- Kč

 

Stručná charakteristika projektu

    Projekt „Příběh nekončí“ je zaměřen na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti sborového zpěvu. Systematicky navazuje na předcházející projekty „Zpěvem k radosti“, „Zpíváme ve sboru“, „Zpívání nás baví“ a „Zpěvem k srdci“. Cílem projektu je podpora hudebních aktivit dětí  a mládeže, členů tří oddělení pěveckého sboru, který působí při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou pod vedením spolku ZLOM z. s.

    Dětské pěvecké sbory mají v Lomnici nad Popelkou dlouhou tradici, která nebyla přerušena od šedesátých let minulého století. Za celou dobu prošly sborem stovky zpěváků, kteří úspěšně reprezentovali město a školu v širokém okolí. Sbor nabízí svým členům kvalitní a smysluplné trávení volného času, které vede členy nejen k lásce hudbě, ale kultivuje je i při vystupování na veřejnosti. Několika dětem sbor také předurčil jejich budoucí povolání v profesionálních souborech a sólové dráze. V nejmenším oddělení sboru zpívají žáci 1. – 4. třídy, ve druhém oddělení žáci 5. – 9. ročníku a v  sbor SDS sdružuje vyšlé žáky školy, dnes studenty středních, případně i vysokých škol.

    Spolek ZLOM se snaží sehnat finanční podporu pro děti, aby jejich členství ve sboru nebylo ničím limitované. Hledá různé dotační tituly, kterými by se pokryly náklady na pronájmy, služby (ozvučení, osvětlení), soustředění sboru, zakoupení potřebné zvukové techniky (mikrofony), dopravu apod. Díky dotacím Libereckého kraje může být každým rokem podpořeno přes 100 sboristů.

 

Cílem projektu v letošním roce bude:

1) Uspořádání soustředění sboru

Soustředění sboru je součástí několikaměsíční systematické přípravy na vystoupení. Jedná se o každoroční akci, na které připravujeme nový repertoár na chystané koncerty. Z tohoto důvodu je účast dětí na soustředění nutná. Důležitý je také společně strávený čas, kdy se prohlubují vztahy mezi dětmi a vede je k větší sounáležitostí se sborem. Snažíme se, aby bylo soustředění zároveň odměnou za kvalitní celoroční práci, a proto ho chceme dopřát všem členům sboru bez ohledu na sociální úroveň a finanční možnosti jejich rodin.

 

2) Pořízení nových mikrofonů

Vystoupení sboru jsou vzhledem k zaměření repertoáru na současnou a muzikálovou hudbu nepředstavitelná bez kvalitní zvukové techniky. V souladu s výnosem Českého telekomunikačního úřadu o povinném uvolnění frekvenčních pásem jsme v minulých letech byli nuceni začít s postupnou obměnou bezdrátových systémů s povolenou nastavitelnou frekvencí. V letošním roce bychom chtěli v této záležitosti pokračovat zakoupením jednoho setu, který obsahuje jeden sdružený vysílač a 4 samostatné porty. Naším cílem je, aby po úplném zákazu dožilých portů nedošlo k přerušení koncertní činnosti sboru.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies