Školská rada školní rok 2019 - 2020

 

Školská rada složení:

Zástupci zřizovatele: Stanislav Dlouhý (předseda), Roman Dušta, Mgr. Josef Šimek;

Zástupci z řad rodičů: Gabriela Hrdinová, Martin Pýcha, Lenka Vojtíšková;

Zástupci z řad pedagogů: Mgr. Ivana Barochová, Mgr. Pavel Hrdina, Mgr. Petra Lukavcová.

 

Členové školské rady při svých jednáních projednávali záležitosti vyplývající z legislativy, zajímali se o činnost školy a dění ve škole. V diskuzích byly projednávány otázky týkající se školních projektů, podoby konzultačních dní, přijímacího řízení na střední školy, průběhu výuky v době koronakrize, modernizace prostor a s ní spojených zásahů do chodu školy, zabezpečení výuky od nového školního roku, podmínky Manuálu MŠMT a další.

Na svém srpnovém jednání školská rada schválila předložený Dodatek Školního vzdělávacího programu Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou – zařazení nových témat do výuky vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět na 2. stupni.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies