Pedagogický sbor

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Čapková Ludmila

1.A

capkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pekárková Irena

1.B

pekarkovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zelmanovičová Kateřina

1.C

zelmanovicovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mašková Michaela

2.A

maskovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Sádková Veronika

2.B

sadkovav@zstgmlomnice.cz

Mgr. Danielisová Kateřina

3.A

danielisovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Fišarová Pavla

3.B

fisarovap@zstgmlomnice.cz

Mgr. Rychtrová Jana

3.C

rychtrovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Fejfarová Dagmar

4.A

fejfarovad@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zikmundová Hana

4.B

zikmundovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lindenbergová Ivana
koordinátorka ŠVP

5.A

lindenbergovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lásková Radka

5.B

laskovar@zstgmlomnice.cz

Romana Krejčíková

5.C

krejcikovar@zstgmlomnice.cz

 

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. Marková Kateřina

6.A

markovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Kateřina

6.B

simkovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pavel Fišar

6.C

fisarp@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mrázková Lidmila

7.A

mrazkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Kubánková Zuzana

7.B

kubankovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vaňátko Martin,

metodik prevence

7.C

vanatkom@zstgmlomnice.cz

Mgr. Sedláčková Aneta

8.A

sedlackovaa@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Hana

8.B

simkovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vopavová Monika

8.C

vopavovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapek Josef,

koordinátor EVVO

8.D

capekj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mrkvičková Zlatuše

9.A

mrkvickovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Formánková Alena

9.B

formankovaa@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lukavcová Petra

9.C

lukavcovap@zstgmlomnice.cz


Netřídní učitelé

Mgr. Hegarová Jitka

vých. poradce

     

 hegarovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pěnička Miroslav

 

penickam@zstgmlomnice.cz

penicka.net

Mgr. Kubánek Roman

ICT koordinátor

 

kubanekr@zstgmlomnice.cz

Mgr. Havlová Lenka

 

havloval@zstgmlomnice.cz

MgA. Hana Pýchová

 

pychovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vrbová Miroslava

 

vrbovam@zstgmlomnice.cz

Ing. Zuzana Jandová

 

jandovaz@zstgmlomnice.cz

doc. PhDr. Aleš Kaplan

 

kaplana@zstgmlomnice.cz

Mgr. Jana Vorlová

 

vorlovaj@zstgmlomnice.cz

Bc, Šárka Slavíková

 

slavikovas@zstgmlomnice.cz

 

Školní družina

Mikulová Eva, ved.vychovatelka

 

 mikulovae@zstgmlomnice.cz

Syrovátková Jitka

 

 syrovatkovaj@zstgmlomnice.cz

Pivrncová Simona

 

 pivrncovas@zstgmlomnice.cz

Pazderská Monika

 

pazderskam@zstgmlomnice.cz

Asistenti pedagoga a školní asistenti

Bc. Daniela Dankaničová

    

dankanicovad@zstgmlomnice.cz

Kateřina Fialová

 

fialovak@zstgmlomnice.cz

Lucie Slavíková

 

slavikoval@zstgmlomnice.cz

Vlasta Velísková

 

veliskovav@zstgmlomnice.cz

Lenka Vojtíšková

 

vojtiskoval@zstgmlomnice.cz

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies