Pedagogický sbor

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Fejfarová Dagmar

1.A

fejfarovad@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zikmundová Hana

1.B

zikmundovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Barochová Ivana
koordinátorka ŠVP

2.A

barochovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lásková Radka

2.B

laskovar@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mašková Michaela

2.C

maskovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapková Ludmila 

3.A

capkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pekárková Irena

3.B

pekarkovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zelmanovičová Kateřina

3.C

zelmanovicovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Králová Lenka

4.A

kraloval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pavelková Martina

4.B

pavelkovama@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šťastná Marie

4.C

stastnam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Fišarová Pavla

5.A

fisarovap@zstgmlomnice.cz

Mgr. Danielisová Kateřina 

5.B

danielisovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Podzimková Hana

5.C

podzimkovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Rychtrová Jana

5.D

rychtrovaj@zstgmlomnice.cz

 

Třídní učitelé 2. stupně

Bc. Dušková Ivana

6.A

duskovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Koubová Alena

6.B

koubovaa@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lukavcová Petra

6.C

lukavcovap@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vrbová Miroslava

7.A

vrbovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Kateřina

7.B

simkovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Kubánek Roman
ICT koordinátor

7.C

kubanekr@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mrázková Lidmila

8.A

mrazkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Kubánková Zuzana

8.B

kubankovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vaňátko Martin,
metodik prevence

8.C

vanatkom@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mrkvičková Zlatuše

9.A

mrkvickovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapek Josef,
koordinátor EVVO

9.B

capekj@zstgmlomnice.cz

 

Netřídní učitelé

Mgr. Hegarová Jitka
 vých. poradce

 

 hegarovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapková Bohuslava

 

capkovab@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Hana

 

simkovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pěnička Miroslav

 

penickam@zstgmlomnice.cz

penicka.net

Mgr. Marková Kateřina

 

markovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mikulová Jana

 

mikulovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vopavová Monika

 

vopavovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Havlová Lenka

 

havloval@zstgmlomnice.cz

Nitrová Kamila

 

nitrovak@zstgmlomnice.cz

Bc. Nitra David

 

nitrad@zstgmlomnice.cz

Bc. Sedláčková Aneta

 

sedlackovaa@zstgmlomnice.cz

 

Školní družina

Mikulová Eva, ved.vychovatelka

 

 mikulovae@zstgmlomnice.cz

Syrovátková Jitka

 

 syrovatkovaj@zstgmlomnice.cz

Pivrncová Simona

 

 pivrncovas@zstgmlomnice.cz

Pazderská Monika

 

pazderskam@zstgmlomnice.cz

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.