Pedagogický sbor

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Fišarová Pavla

1.B

fisarovap@zstgmlomnice.cz

Mgr. Rychtrová Jana

1.C

rychtrovaj@zstgmlomnice.cz

 Mgr. Danielisová Kateřina

1.A

danielisovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Fejfarová Dagmar

2.A

fejfarovad@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zikmundová Hana

2.B

zikmundovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Barochová Ivana
koordinátorka ŠVP

3.A

barochovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lásková Radka

3.B

laskovar@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mašková Michaela

3.C

maskovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapková Ludmila 

4.A

capkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pekárková Irena

4.B

pekarkovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zelmanovičová Kateřina

4.C

zelmanovicovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Králová Lenka

5.A

kraloval@zstgmlomnice.cz

Sádková Veronika

5.B

sadkovav@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šťastná Marie

5.C

stastnam@zstgmlomnice.cz

 

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. Sedláčková Aneta

6.A

sedlackovaa@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Hana

6.B

simkovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vopavová Monika

6.C

vopavovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapek Josef,
koordinátor EVVO

6.D

capekj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Dušková Ivana

7.A

duskovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Koubová Alena

7.B

koubovaa@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lukavcová Petra

7.C

lukavcovap@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vrbová Miroslava

8.A

vrbovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Kateřina

8.B

simkovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Kubánek Roman
ICT koordinátor

8.C

kubanekr@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mrázková Lidmila

9.A

mrazkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Kubánková Zuzana

9.B

kubankovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vaňátko Martin,
metodik prevence

9.C

vanatkom@zstgmlomnice.cz

 

 


 


Netřídní učitelé

Mgr. Hegarová Jitka
 vých. poradce

 

 hegarovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pěnička Miroslav

 

penickam@zstgmlomnice.cz

penicka.net

Mgr. Marková Kateřina

 

markovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mikulová Jana

 

mikulovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mrkvičková Zlatuše

 

mrkvickovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Havlová Lenka

 

havloval@zstgmlomnice.cz

Pavel Fišar

 

fisarp@zstgmlomnice.cz

Romana Krejčíková

 

krejcikovar@zstgmlomnice.cz

MgA. Hana Pýchová

 

pychovah@zstgmlomnice.cz

 

Školní družina

Mikulová Eva, ved.vychovatelka

 

 mikulovae@zstgmlomnice.cz

Syrovátková Jitka

 

 syrovatkovaj@zstgmlomnice.cz

Pivrncová Simona

 

 pivrncovas@zstgmlomnice.cz

Pazderská Monika

 

pazderskam@zstgmlomnice.cz

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.