Zápisy ze schůzek ŽŠR 2018 - 2019

 

 


Zápis z jednání žákovské rady

19. 3. 2019

 • KNIHOMOL - název čtenářského kroužku ve škole, do tříd předány následující informace

 

Knihomol

(čtenářská burza)

Čteš rád? Baví tě knížky a přivítal/a bys nápady, co je hezké? Chceš si s někým popovídat o knížce, která tě zaujala? Nechceš utrácet za nové knížky a jsi ochoten půjčit svou oblíbenou knihu spolužákům?

Pokud tě cokoliv z těchto otázek zaujalo a tvoje odpověď byla kladná, tak přesně pro tebe je tu nová aktivita, kterou bude od 4. dubna organizovat žákovská rada.

A o co přesně půjde?

Pokud máš doma knihu, která tě zaujala, a rád bys ji půjčil spolužákům, nebo naopak by sis chtěl vypůjčit knihu, kterou ti někdo doporučí, přijď na čtenářskou burzu „Knihomol“, která se bude konat každých 14 dní na chodbě před sborovnou. Zde budeš moct půjčit na domluvenou dobu svou knížku druhým a zase jinou si vypůjčit. Vše bude mít samozřejmě dohodnutá pravidla, aby se s knihami nic nestalo a byly ti v domluvené době vráceny.

Pravidla:      - Určeno žákům:              4. – 9. ročníku

                               - Výpůjční doba:              čtvrtek o velké přestávce, 1x za 14 dní

                               - Místo burzy:                   před sborovnou v 1. patře

- Na termín upozorní služba:- na nástěnce u sborovny

- školním rozhlasem

- v elektronické ŽK

Na půjčování knih budou v letošním školním roce dohlížet: -

5.A Fajx Jakub  

4.B Dušková Stela

4.C Malá Ester

8.B Hofmanová Zuzana

8.B Krtička Sebastián

9.A Šubrtová Ludmila

 

Výpůjční řád

1. Doba výpůjčky knihy bude záležet na vzájemné domluvě mezi vypůjčitelem (ten, kdo si půjčuje) a půjčitelem (ten, kdo nabízí k půjčení). Bude zanesena do výpůjční knihy. V případě potřeby je po vzájemné dohodě možné termín vrácení knihy prodloužit.

2. Výpůjčka knih je dobrovolná, půjčitel knihu nabízí ostatním k přečtení ze své svobodné vůle.

3.  Vypůjčitel se zavazuje k citlivému zacházení s vypůjčenou knihou. Chová se k ní tak, aby ji s výjimkou běžného opotřebení vrátil v neporušeném stavu.

4. Dojde-li k vážnému poškození knihy, bude třeba se domluvit na způsobu náhrady knihy (finanční náhrada, koupení nové knihy, náhrada jinou knihou  apod.)

5. Při výpůjčce musí být přítomni vypůjčitel i půjčitel, kteří zapíší do „knihy výpůjčky“ veškeré informace. (Datum, název knihy, vypůjčitel, půjčitel, termín vrácení, případně prodloužení).

6. Při nedodržení lhůty, kdy se měla kniha vrátit, bude vypůjčitel znovu vyzván. Pokud by ani po opakované výzvě nereagoval, bude se navrácení knih řešit „školní“ cestou.

 

 • Den učitelů

- bude se předávat oranžová gerbera, padly návrhy na tulipán, růži, gerberu, kopretinu

 

 • Nové městské hřiště

Město vyhlásí anketu, jaké hřiště by chtěly děti vybudovat

            - workoutové

                                   - skateboardové

                                   - parkurové

                                   - víceúčelové hřiště

             V příštích dnech proběhne anketa.

Zapsala: Ludmila Šubrtová


Zápis z jednání žákovské rady

29. 1. 2019

1.  NOVINKA: Půjčovna knížek ve škole

            Můžeme přinést do školy svou oblíbenou knížku a půjčit ji zájemcům o četbu nebo si ji s někým na dohodnutou dobu vyměnit. K půjčování (výměně) budou stanovena pravidla.

- Jména  a třídy           - 5.A Fajx Jakub

                                   - 4.B Dušková Stela

                                   - 4.C Malá Ester

                                   - 8.B Hofmanová Zuzana

                                   - 8.B Krtička Sebastián

                                   - 8.A Blažek Michal

                                   - 9.A Šubrtová Ludmila

                            

2. Akce v nejbližší době

            - jaro 2019 v rámci Velikonoc ???

            - TÝDEN V NĚJAKÉM STYLU: Vrátíme se do 60. let – oblečení, nástěnka, minivýzdoba,                  učitelé by se tomu taky v rámci předmětů mohli věnovat, pokud by se s nimi třída                       domluvila, o přestávkách na chodbě,…

                        - ANO/NE ? Jestli se bude chtít třída zapojit. Bylo by to týden po Velikonocích. Ve                   třídě shromáždit nápady. 

                        - odpadly by „pomlázky“

3. Květen/červen – NÁPADY:

              - sportovní den

              - bazén

              - běžecký závod pro učitele

              - zkoušení učitelů prohozené role

              - žák by učil jednu hodinu

              - soutěž o nejhezčí kytku z pole v rámci Dne ZEMĚ

              - výuka v přírodě

              - školní procházka

              - DEN Země - obraz z přírodnin

 

Zapsala: Ludmila Šubrtová


Zápis z jednání žákovské rady

20. 11. 2018

Program:

 • Ohlasy na Halloween – natočeno video – umístěno na web školy
 • Nápis na popelnici „Tetra-pack“ zpracuje 5.B
 • Členi ŽR, kteří pojedou na zasedání Žákovských parlamentů na KÚ v Liberci Hodouš , Podzimková A., Podzimková E., Šubrtová, Váňa, Kobrle, Balazsová, Pýcha, Macháček, Fišarová, Cermanová, Hrazdírová, Zelmanovič, Bratršovský, Morávek, Brázdilová, Dušková
 • Seznamovací hra - ,, Jak se jmenuješ ‘‘

Program na Vánoce    

- výzdoba tříd – libovolné téma (každá třída má vlastní) –  hodnoceno

                                     - každá třída vyrobí ozdobu (25x25x25 cm) na stromeček u                                        jídelny v národních barvách   (trikolóra)

                                      - přehlídka Ježíšků - scénka

                                      - 21.12.2018:

                                               - vlastní program ve třídě

                                               - zpívání na schodech – dobrovolné

                                               - diskotéka – připravena 9. ročníkem

 

Zpracoval: Martin Váňa


Zápis z jednání žákovské rady

22. 10. 2018

Program schůzky:

 

1. Seznámení členů ŽR

 

2. Připomínky ze tříd:

 • Špatný rozhlas
 • Ochucené mléko bysme chtěli 2x týdně
 • Rukavice pro kuchařky - vlasy v polévce
 • Projekt 100. výročí republiky

3. HALLOWEEN - celý program dobrovolný

            Nápady členů ŽR:

 • Výzdoba ve třídě (dobrovolné)
 • Vydlabaná dýně od každé třídy, dýňová vesnice (odhlasováno, kdo se účastní)
 • Vlastní program na 4. vyučovací hodinu ( odhlasováno, kdo se účastní)
 • Přehlídka halloweenských masek o velké přestávce ( dobrovolné )

4. VÁNOCE - celý program dobrovolný

            Nápady části ŽR (prozatím nebylo projednáno, ani schváleno)

 • Stromeček do každé třídy
 • Libovolné téma výzdoby do třídy BEZ OMEZENÍ
 • Nějaké dárky na charitu?
 • Promítání filmu v hale
 • Ježíšek do tématu třídy - každá třída vlastního
 • Menší ochutnávka cukroví v každé třídě 
 • Hodnotit výzdobu, jako každý rok

 

Zpracovala : Ludmila Šubrtová

 

 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies