ŽÁKOVSKÁ RADA 

Seznam členů 2013/2014

 

4.A    Kotyk Martin

         Čapková Anna

7.A    Šlajchrt Matěj

         Kobrlová Lucie

4.B    Stránský Šimon

         Šubrtová Ludmila 

7.B    Pýchová Anna

         Krejčíková Aneta

5.A    Bobišová Tereza

          Stolín Josef

7.C    Svoboda Ondřej

         Polyák Tomáš

5.B    Zikmundová Adéla

         Hlava Martin

8.A    Jezdinský Matěj

         Cermanová Anežka

5.C    Kubánek Martin

         Krausová Pavlína

8.B    Suchardová Eliška

         Jaček Přemysl

6.A    Kypr Jan

         Malý David

9.A    Macháčková Iva

         Wagneter Jan

6.B    Pýcha Adam

         Pýcha Vojtěch

9.B    Bochová Kateřina

         Kozelka Dominik

6.C    Vodnárková Nikol

         Zoššáková Pavlína

 

 

 

 

 

Zápisy ze schůzek ŽŠR 2013 - 2014

 

 

Zápis z jednání žákovské rady

3. 6. 2014

                                              

1.Hodnocení dne otevřených dveří na naší škole.

 

2. Schránka  na dotazy-už je k dispozici,žáci se budou na papírky s dotazy    

    podepisovat.  

 

3. Čeká nás:

    Koncert sborů naší školy  13.6. 2014.

 

 

4. Setkání členů žákovských parlamentů v Raspenavě 5.6. 2014

     - sraz ŽR z celého okolí

 

5. Školní časopis

    -vyšlo první číslo

     Do konce roku se chystá ještě jedno číslo našeho časopisu. Uzávěrka je na konci týdne –    

     6.6.!  

 

Jednotlivé články:     Den otevřených dveří –Adam Pýcha

                                   Dopravní soutěž –Eliška Suchardová

                                   Sportovní den 1.stupeň –

                                   Zájezd do Německa -Iva Macháčková,Jan Wagneter

                                   Rozhovor - Nikola Vodnárková ,Tereza Bobišová

                                   Zájezd do Prahy – Kateřina Bochová

 

 

 

 

Zapsala: Iva Macháčková

 

Zápis z jednání žákovské rady

15 . 5 . 2014

                                               

1.     Hodnocení dne otevřených dveří na naší škole

 

2.     Krabice na dotazy

Shodli jsme se na tom, že žáci, co budou psát do naší krabice na dotazy, se budou podepisovat .

         Krabice by měla být k dispozici co nejdříve, bude pověšena pod   nástěnkou ŽR.

 

3.     Čeká nás  :

         Sportovní den 1.stupně  - 23. 5. 2014

         Koncert sborů naší školy - 13. 6. 2014

 

 

4.     Setkání členů žákovských parlamentů v Raspenavě   5.6. 2014

            - sraz ŽR z celého okolí

            - bude upřesněn počet členů, kteří se setkání zúčastní

 

5.     Školní časopis

            - vyšlo první číslo

            - do konce roku se chystá ještě jedno číslo našeho časopisu

            Uzávěrka bude 4.6. !!!  

 

            Jednotlivé články:     Den otevřených dveří –Adam Pýcha

                                               Dopravní soutěž –Eliška Suchardová

                                               Sportovní den 1.stupeň – A. Zikmundová

                                               Zájezd do Německa- Iva Macháčková, Jan Wagneter

                                               Rozhovor - Nikola Vodnárková, Tereza Bobišová

                                               Zájezd do Prahy – Kateřina Bochová

                                               Mládežnický parlament – M. Hlubůček

                                               Příroda – včely – A. a V. Pýchovi

                                               Umělé hřiště – J. Kypr a D. Malý

                                               Sbory – A. Krejčíková

 

 

 

Zapsala: Iva Macháčková

 

Zápis z jednání žákovské rady

29. 4. 2014

                                               
NEPŘÍTOMNÉ TŘÍDY:  5.B, 6.A

1.Hodnocení proběhlých akcí

- Den Země

            5. třídy- Pramen Popelky
            6. třídy- Sázení stromů
            7. třídy- Přednášky, ukázky fotografií
            8. třídy- Hruboskalsko
            9. třídy- Čistička odpadních vod, sběrný dvůr
- Soustředění pěveckých sborů

 

2. Den otevřených dveří - 6.5 (úterý)

- bude zapojeno mnoho žáků (pomocníků)

- žákovská rada má na starost focení (J.Stolín, A.Pýcha)

- dokončení nástěnek ve třídách (do pondělí)

 

3. Setkání členů žákovských parlamentů v Raspenavě

- sraz ŽR z celého okolí

- bude upřesněn počet

 

4. Školní časopis

- první číslo by mělo být vydáno 6.5.2014

- náklad cca 120 ks

- probíhají dokončovací práce (čelní obálka, grafická úprava M.Jezdinský)

- do konce školního roku chceme vydat ještě jedno číslo školního časopisu!

 

Zapsala: Kateřina Bochová

 

                             

 

 

 Zápis z jednání žákovské rady

8. 4. 2014

 

Nepřítomné třídy: 4. A, 4. B, 5. C (omluvené)

              

 

 1. Zasedání se konalo v hudebně kvůli náhledu školního časopisu.
 2. Přišel k nám dětský parlament Lomnice nad Popelkou a členové rady tak měli možnost s ním diskutovat a klást dotazy.
 3.  V rámci programu Zdravá pětka bude zdarma divadlo (v podzimních měsících).
 4. Projednávali jsme Den Země a jaké třídy se zúčastní sázení javorů.
 5.  Řešili jsme barevné velikonoční dny a jarní výzdobu tříd.
 6.  Dne 23. 04. 2014 se bude konat koncert Patříme k sobě pro 1.-6. ročníky.
 7. Matěj Jezdinský představil podobu školního časopisu. Prošli jsme, co je třeba ještě doplnit.
 8. Příprava Dne otevřených dveří – pomoc žáků, výzdoba třídy.
 9. Skupinová práce na téma: Třídnická hodina podle mých představ. O výsledcích budeme hovořit na příštím jednání ŽR.

 

Zapsala: Anežka Cermanová

 

Zápis z jednání žákovské rady

19. 3. 2014

 

Nepřítomné třídy: 7. B (omluvena)

Program:        

1.      Na úvod jsme si zahráli poznávací hru.

2.      Dotazy a připomínky:

 

·         Stížnost na nedostatek příloh k obědům vydávaným po 13:30 hod.

·         Wifi zasíťování – problémy s připojením k wifi síti

·         Připomínka na čistotu WC v přízemí

·         Krabička na dotazy a připomínky – řešilo se, zda mají být dotazy psány anonymně nebo ne

·         2 žáci se účastnili hovorů se starostou

 

3.      Školní časopis

-Komix – J. Stolín                                                                            posláno

-Rubrika Sport-K. Bochová , D. Kozelka                                        posláno

-Zprávy z rady- E.Suchardová                                                         chybí

-Příroda - Kachna na Matoušáku - A. Pýcha, V. Pýcha                   posláno

-Foto Adopce na dálku –M.Kubánek                                                          posláno

-Kultura - L. Kobrlová                                                                     posláno

-Vtipy - J. Stolín                                                                               posláno

-Přišlo nám do redakce - I.Macháčková , J. Wagneter                     posláno

-Naše Město – J. Kypr                                                                      posláno

           - korektura textu –E. Suchardová

            - rohovor – N.Vodnárková                                                               posláno

            - fotografie – M. Kubánek                                                                chybí

 

Kdo neodevzdal, zašle panu učiteli na e-mail !!!!

 

            Bylo by potřeba doplnit ještě rubriku Ze školního dění!

                        - proběhlé kulturní programy, besedy a projektové dny

 

Úkoly: Návrh úvodní stránky časopisu –nemusí se angažovat jen členové žákovské rady , ale i ostatní spolužáci.

 

4.      Z akcí školy:

 

28.3. – Den učitelů – letos nebudeme organizovat hromadně přání učitelům, je na   

            každé třídě a každém žákovi, jestli využije tento den k poděkování svým  

            učitelům.

 

16.4. 2014 - Den Země – informace o sázení stromů

 

6.5.  2014 – proběhne Den otevřených dveří naší školy-žákovská rada zajistí výzdobu tříd, bude potřeba pomoc při organizaci (prodej výrobků, hlídání tříd               

                    apod.)

 

 

 

 

Zapsala I. Macháčková

 

 

Zápis z jednání žákovské rady

25. 2. 2014

 

Nepřítomné třídy: 4. B, 5. A, 5. B, 5. C, 6. C, 7. B, 9. A (omluvena)

 

Dotazy a připomínky:

 

1.      Wi – fi je ve škole namontované, postupně se technika uvádí do provozu.

 

2.      Krabička na dotazy a připomínky

Mluvili jsme o tom, zda je potřeba; žáci by měli své dotazy a připomínky sdělovat prostřednictvím žákovské rady.

Přesto se většina členů ŽRŠ vyslovila pro krabičku, která by mohla být umístěna v blízkosti nástěnky ŽRŠ. Z důvodu vandalismu (zkušenost z Centropenu) by měla být dřevěná a uzavíratelná. (Bude se muset nechat vyrobit – delší doba).

(Připomínka pro příští jednání ze strany p.uč.Hrdiny - anonymní vzkazy nebo s podpisem ???)

 

3.      Školní časopis

- Z návrhů na název zvítězil - Školní zvonek 

            - Matěj Jezdinský připraví grafické návrhy

- Eliška Suchardová slíbila korekturu textu

- První vydání – pokusíme se na konci března

- Velikost: A5

- Doplnění obsahu o jídelníček – je problém, protože zřejmě nestihneme vydávat  

  měsíčně a na delší dobu jídelníček neznáme – ještě promyslíme

Úkoly: - přinést příspěvky za svou rubriku na příští jednání !!!

            - připravit návrhy na grafickou podobu časopisu

 

4.      V pondělí 3. 3. se na zámku od 18 hodin konají hovory se starostou. Padl návrh, že bychom se mohli zúčastnit a vznést dotazy týkající se města (do rubriky Z Lomnice).

Kdo bude chtít, přijďte v pondělí v 17.55 hod. před zámek.

 

Další schůzka :          středa 19.3.2014 1. vyučovací hodinu. Prosíme K. Bochovou, aby dala

včas informaci na nástěnku (aspoň den předem).

 

Zapsala K. Bochová

 

 

 

Zápis z jednání žákovské rady

13. 2. 2014

 

Nepřítomna - třída 8.B (lyžařský kurz)

 

1.     Informace p. ředitelky :

- otázka často diskutované bramb. kaše 

- kolik nás stojí poničená hlavice termoreg. ventilů ve třídách

- informace k montáži techniky a wi-fi přijímačů ve škole

- členové ŽR obdrželi 1 ks propagačního materiálu školy do tříd

 

2.     Návrh 

- umístění krabičky (schránka důvěry) - do ní by žáci házeli dotazy, nápady, náměty. Bylo by to anonymní, napsala by se pouze třída.

 

3.     Velikonoce

 - brzy nás čekají Velikonoce, a tak jsme se zabývali otázkou, jak je oživit.

           Nápady: soutěž o nejkrásněji vyzdobenou třídu, uspořádání velikonoční

                           akademie.

 

4.     Školní časopis

Znovu jsme probírali školní časopis a snažili se dořešit jeho grafickou podobu, názvy jednotlivých rubrik, atd.

 

          Název:  Školní zvonek, Školák, Žák, Přestávka, Masarykovy listy

          Návrh grafické stránky - v případě názvu Zvonek - kresba, obrázek

zvonku

          Počet výtisků:  3-4 na třídu + pro učitele a další zaměstnance školy

                                          Podle zájmu se počet výtisků může zvýšit nebo snížit.

          Interval vydávání:   měsíčník

        

 

Rubriky: Zábava - (Proti nudě) Josef Stolín

                          Kultura - (název zůstává) Lucie Kobrlová a Matěj Šlajchrt

                          Rozhovory - (název zůstává) Tereza Bobišová

                          Příspěvky a názory čtenářů - (Přišlo nám do redakce)

                                               Iva Macháčková a Jan Wagneter

                          Sport a výsledky soutěží - (školní úspěchy) Dominik Kozelka

                                      a Kateřina Bochová

                          Fotografie - (Fotogalerie) Martin Kubánek

                          Zprávy z žákovské rady - (název zůstává) Eliška Suchardová

                          Ze školního dění - (název zůstává) Adam Pýcha

                                                         a Vojtěch Pýcha

                          Příroda - (název zůstává) Adam Pýcha a Vojtěch Pýcha

                          Z Lomnice - (název zůstává) Jan Kypr a David Malý

                          Korektor: návrh - Eliška Suchardová? - nepřítomna - bude

                                             projednáno při příštím setkání

                          Šéfredaktor: navrženi byli Anežka Cermanová a Matěj Šlajchrt

 

Zůstává:

Návrh grafické podoby. Každý „redaktor“ bude přemýšlet nad názvem a obsahem své rubriky a do příštího jednání ŽR zkusí připravit příspěvek do prvního čísla. Časopis se nemusí týkat jen žákovské rady, přispívat do časopisu a pomáhat s jeho vydáváním mohou všichni žáci (žákovská rada bude práce jen koordinovat).

 

5.     Úkoly na příští zasedání:

           a) Velikonoce

           b) dotazník

           c) jakým jiným způsobem ještě propagovat naši školu

 

 

Další zasedání žákovské rady se bude konat 25. 02. 2014 ráno v 07:15 hodin.

 

Zapsala: Anežka Cermanová

 

 

 

Zápis z jednání žákovské rady

 21.1.2014

Nepřítomné třídy: 5.B, 6.C, 8.A

1. Zhodnocení charitativní akce Centropen

Vybrali jsme 165 vypsaných centropenů. Budou poslány za třídu 4.A, která nasbírala

2. Hovořili jsme o školním časopisu, vybírali rubriky a garanty, kteří si

je vezmou na starost

a) zábava - Josef Stolín

b) kultura - Lucie Kobrlová, Matěj Šlajchrt

 koncerty, divadelní a filmová představení, besídky atd.

c) rozhovory - Tereza Bobišová

d) příspěvky a názory čtenářů - Iva Macháčková, Jan Wagneter

e) Sport a výsledky soutěží -Dominik Kozelka, Kateřina Bochová

f) fotografie -Martin Kubánek

g) zprávy z žákovské rady -Eliška Suchardová

h) ze školního dění -Adam Pýcha, Vojtěch Pýcha

 ch) příroda -Vojtěch Pýcha, Adam Pýcha

i) z Lomnice – prozatím neobsazeno

vtipy, křížovky, sudoku, komixy, četba na pokračování atd.

výsledky sportovních i vědomostních soutěží

o akcích školy, tříd

aktuality a zajímavosti z našeho města, zajímavá filmová, divadelní

představení, sportovní akce, apod.

Každý „redaktor“ bude přemýšlet nad názvem a obsahem své rubriky a do příštího

jednání ŽR zkusí připravit příspěvek do prvního čísla. Časopis se nemusí týkat jen

žákovské rady, přispívat do časopisu a pomáhat s jeho vydáváním mohou všichni žáci

(žákovská rada bude práce jen koordinovat).

Nad čím dále přemýšlet?

- grafická podoba časopisu

- název časopisu – prozatím návrhy: Školní zvonek, Školák

- četnost a náklad vydávání

3. Kateřina Bochová dostala úkol „připomínače“

– před každým jednáním ŽR vyvěsí na nástěnku u sborovny připomínku, kdy se bude

konat schůze žákovské rady.

4. Úkoly, které zůstávají

- Dotazník pro třídy – promyslet otázky

 - Propagace školy – návrhy na prezentaci školy při soutěžích apod.

 - Velikonoce – jakou by měly mít podobu? (návrhy, nápady…)

 - Zpracování fotek a materiálů z proběhlých akcí, umístění na web a do novin.

Příští schůzka bude ve čtvrtek 13.2. 2014 2. vyučovací hodinu ve sborovně.

zapsala: Eliška Suchardová

 

Zápis z jednání žákovské rady

4. 12. 2013

 
 
 1. Zasedání jsme opět zahájili poznávací hrou.

 2. Řekli jsme si informace o vánočních akcích: 

     - Literární soutěž (soutěž jednotlivců)

     - Soutěž o nejhezčí třídu (na vyhodnocení se bude podílet ŽRŠ)

     - Vánoční kvíz (soutěž jednotlivců)

     - Vánoční soutěž (členové ŽRŠ přinesou vždy v pátek do kabinetu Čj soutěžní lístečky za svou třídu)

     - Soutěž o nejlépe zabalený dárek (bude vyhodnoceno v hale)

     - Originální Ježíšek (soutěž tříd, bude vyhodnoceno v hale)

     - Soutěž o nejdelší řetěz (uzávěrka ve čtvrtek 19. 12. – bude vyhodnoceno na chodbě)

     - ŽRŠ se bude podílet na výzdobě haly (jen 2. stupeň – řetězy ze soutěže tříd, ŽRŠ vyrobí hvězdičky) – o pomoc je potřeba poprosit p. učitelky na Vv)

 3. Rozdali jsme si nové funkce:

                              - fotograf -    J. Stolín a A. Pýcha (pořizování fotografických záznamů z ŽRŠ a akcí školy)

                              - ajťák – M. Kubánek (zpracování materiálů v digitální podobě, příprava ne web)

                              - designéři - M. Jezdinský, I. Macháčková, J. Wagneter (příprava plakátů na akce)

                              - tiskový mluvčí - N.Vodnárková, P. Krausová (zprávy do novin, podklady na web)

                              - hlasatel do rozhlasu - P. Jaček + jeden ??? (důležitá hlášení týkající se akcí školy, na kterých se podílí ŽR)

         Další funkce ještě neobsazené: -    nástěnkář, časoměřič, projektáři, koordinátor nižších ročníků

 4. Diskutovali jsme o častějších schůzích žákovské rady. Byla navržena ještě jedna schůzka před zahájením vyučování – jednou měsíčně (úterý nebo středa), celkem by se tedy ŽR scházela jednou za 14 dní.

 5. Každý bychom měli mít vlastní sešit nebo blok určený jen na žákovskou radu. (úkol do příštího setkání)

 6. Přemýšleli jsme o školním dotazníku (co bychom chtěli změnit, jak si všímáme okolí… - promyslet do příští schůzky)

 7. Budou se otvírat nové učebny – opět budeme zajišťovat ukázku

 8. Žádost o pomoc při organizaci koncertu sborů - přihlásili se: A. Cermanová, J. Kypr, D. Malý – pomůže ještě někdo???

 9. Padl návrh na zhotovení propagačních materiálů školy, které by reprezentovaly školu na různých sportovních a kulturních akcích – např. vlajka s logem školy, trička apod(promyslet a připravit návrhy)

 10. Na setkání ŽRŠ bychom mohli pozvat hosta – promyslete návrhy.      

Zapsala: Eliška Suchardová

 

Zápis z jednání žákovské rady
13. 11. 2013
 
1.       Žákovskou radu jsme zahájili přivítáním a poznávací hrou.
 
2.       Řekli jsme si informace k fotografické soutěži jednotlivců.
-          Soutěž bude probíhat do konce února, týká se fotografií z Lomnice a oklí (zimní krajina), pravidla soutěže vyvěsí ŽR ve třídách, byli vybráni zástupci, kteří informují 1 . - 3. ročníky
 
3.        Každý člen ŽR připomene probíhající akci Centropenu.
 
4.       P. uč. Hrdina přečetl naše nápady na vánoční program, o něm jsme také dále diskutovali a vymýšleli nové nápady, jak a čím vánoční akademii ještě více zpestřit.
 
               Naše nápady: -soutěž o nejvyzdobenější třídu
                                        -literární soutěž
                                        -nejkrásnější vánoční stromeček
                                        -soutěž ve stavění sněhuláků
                                        -třídy by nakreslily obraz s vánoční tématikou, který by nalepily na dveře
                                        -vymyslet program pro 1. stupeň
 
5.       Padl zde také dotaz týkající se třídění papíru ve třídách, který zodpověděla p. ředitelka Ženatá ( budeme ještě dále řešit).
 
6.       Další zasedání  ŽR se bude konat o týden dříve, protože je nutné s časovým předstihem naplánovat program na Vánoce.                 
Termín: 4. prosince 2013, 2. vyučovací hodina
 
7.       Úkol - Vymyslet konkrétní nápady na vánoční akademii.
 
8.       Úvodní hru na příští ŽR zajistí zbytek výboru.
 
 
Zapsala: Anežka Cermanová
10. 10. 2013
            
Chyběla: třída 4.B                                                                 
 
Program:
 1. Na každé zasedání ŽR si vymyslíme po skupinkách úvodní poznávací hru.
 2. Zprovoznění nové učebny sborového zpěvu.
V rámci zasedání proběhla prohlídka nové učebny, v pondělí o velké přestávce bude žákovská rada organizovat prohlídku pro všechny žáky školy.
 1. Problémy s vandalismem na škole.
 2. Akce Centropenu - ničení krabiček umístěných na chodbách na sběr vypsaných centropenů. Každý člen ŽRŠ zajistí krabičku do třídy. Do projektu se zapojí také první až třetí třídy. ŽRŠ se rozdělí do skupinek a každá si domluví vstup do těchto tříd, aby projekt žákům vysvětlila.
 3. Skupinová práce - rozložení aktivit na rok 2013/14.
 4. Focení ŽR
 
Zapsala: Iva Macháčková
 

 

 

19. 9. 2013

 

1.      Paní ředitelka Ženatá a p.uč.Hrdina přivítali všechny nově zvolené členy ŽRŠ a popřáli jim mnoho úspěchů a tvůrčích sil do nového školního roku.

2.      Představení jednotlivých kandidátů ŽRŠ, každý sdělil svou představu o ŽRŠ.

3.      Volba předsednictva ŽR:

           Zvoleni:  Eliška Suchardová (předsedkyně)

                                   Anežka Cermanová (místopředsedkyně)

                                   Kateřina Bochová, Iva Macháčková, Dominik Kozelka.

4.      Seznámení s jednacím řádem žákovské rady školy, odsouhlasení jeho znění.

5.      Úkoly do příštího jednání      - vyvěšení nového jednacího řádu ve třídách

                                                 - promyšlení, do jakých akcí by se mohla ŽR    během tohoto školního roku pustit

6.      Žákovská rada se bude scházet druhý týden v měsíci (s výjimkou měsíců březen

            a květen – prázdniny, svátky) střídavě ve středu a ve čtvrtek

 

ŘÍJEN                        10. 10.            2. hodina

LISTOPAD                 13. 11.             1. hodina

PROSINEC                11. 12.             2. hodina

LEDEN                       9. 1.                1. hodina

ÚNOR                        13. 2.               2. hodina

BŘEZEN                    19. 3.               1. hodina

DUBEN                      9. 4.                 2. hodina

KVĚTEN                    15. 5.               1. hodina

ČERVEN                    12. 6.               2. hodina

 

 

Zapsala: Kateřina Bochová

              

 

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies