Zápisy ze schůzek ŽŠR 2014 - 2015

 

 


Zápis z jednání žákovské rady

12.5. 2015

 

      Uvítání, chyběly třídy: 6.B, 6.C, 7.A, 7.C, 8.C, 9.B

 

1.     Seznámení s projektem Zdravá školní jídelna. Jsme jedna ze dvou škol v Libereckém kraji, které se do tohoto projektu zapojily.

cíl: Vařit více z čerstvých surovin, omezit instantní suroviny - zdravější jídelníček.

 

2.     Schránka důvěry – Pouze anonymní prosba o to, aby zaměstnanci školní jídelny nosily pokrývku hlavy (splněno).

 3. Výlet ŽR – ukázka trasy

           Libošovice – Semtínská lípa – Kost – Plakánek – Střehov – Osek – Sobotka

           Čas: chůze cca 3h, celkem cca 4h

           Vlaky: Lomnice – Libošovice 7:53, Libošovice – Lomnice 16:08

 

           Úkoly do příští schůze:

           - Vymyslet hry, co by se daly hrát a výletě.

           - Matěj Jezdinský - Připravit návratky.

 

Zapsala: Anežka Cermanová


Zápis z jednání žákovské rady

30.4. 2015

 

1.  Školní časopis –    představení nového čísla, kompletace (sešití) a rozdělení časopisů do                              tříd a kabinetů

 2. Výlet pro žákovskou radu – mluvili jsme o vybraném výletě (někteří se minule neúčastnili rozhodování a měli k místu výletu připomínky)

                                   Termín: 19.6. 2015 (pátek)

                                   Místo: Sobotka, Kost

            Úkoly na příští žákovskou radu (zjistit)

    -jízdní řád - N. Fajtová

   - návrh trasy - N. Kaplíková, T.Bobišová,  J. Stolín,  T.Mašek, T. Turková,                                                  N.Havrdová 

     -místo na opékání- Mach

Zapsala : Monika Buiová


Zápis z jednání žákovské rady

14. 4. 2015

 

Docházka : zúčastnilo se pouze 5 členů ŽR ( ranní hodina )

ProgramVýběr odměny za členství v ŽR.

Bylo vybíráno z těchto námětů : Aqua park, IQ Landia, ZOO, prohlídka nějakého města, návštěva hradu nebo zámku, sportovní soutěž, jít do protiatomového krytu, výjezd do kina, spaní ve škole, výlet do okolí Lomnice s opékáním, stanování.

Hlasováním bylo vybráno:  prohlídka nějakého města, návštěva hradu nebo zámku, výlet do okolí Lomnice s opékáním.

Závěr : Bylo odhlasováno, že výlet se uskuteční vlakem,  do okolí Sobotky ( hrad Kost, Humprecht ) s opékáním buřtů.

Zapsala: H. Šimková


Zápis z jednání žákovské rady

31.3. 2015

Docházka: všichni se dostavili

Program:

 

1. Probírání principu ŽK: krátký vstup P. Hrdiny o principech ŽR, o jejím významu, o plnění úkolů

2. Schránka pro dotazy: zatím žádné dotazy, ovšem služba by měla lépe řešit své povinnosti.

3. Časopis: všechny články sehnány a číslo je připravené na vydání. Plánujeme 2. číslo

4. Absence na ranních schůzkách ŽR: domlouvání nedocházejícím, probírání důvodů absencí

5. Chystané akce:

·         1.stupeň turnaj ve vybíjené

·         pěvecký sbor soustředění

·         Den země 28.4.

·         KRNAP pro 7. ročníky

·         1.-3. tř. 17.4. pohádka (Pošťácká)

·         4.roč. – dopravní hřiště Košťálov

·         8.roč. Úřad práce Semily

·         6.C sport. soustřed.

·         testování 9. tříd – Česká školní inspekce – přírodovědecké a  společenské vědy

·         zájezd do Anglie pro 9. ročník

·         15.5. Vítání jara – 1. – 3. ročník

·         5. roč. – exkurze Praha

·         8.roč. 29.5. do ZOO

·         Atletické soutěže pro oba stupně

·         8.C – soustředění - voda

·         12.6. koncert sborů

·         9.tř. do Prahy

·         6., 7., 8. roč. na literární zájezd. Erben, Mácha, Čapek

·         dopravní soutěže

·         9. roč. 29.5.  přednáška o sexualitě

            Toto je výpis pouze známých akcí.

6. Pozvánka na adrenalinový tábor

7. Škola uspěla v grantech: Na besedy a přednášky prevence, harmonizační pobyty, město podpořilo sportovky, uspěli jsme v separaci a budou koupeny odpadkové koše, příspěvek na sbory (ZLOM)

8. Náměty pro odměnu za práci v ŽR:

            Aqua park, IQ Landia, ZOO,  prohlídka nějakého města, návštěva hradu nebo zámku,     sportovní soutěž, jít do protiatomového krytu, výjezd do kina, spaní ve škole, výlet do okolí             Lomnice s opékáním, stanování.

 

Zapsal: Adam Pýcha


Zápis z jednání žákovské rady

17. 3. 2015

Chyběly třídy: 5.B, 6.A, 6.C, 8.B a 9.B

 

1. Uvítání

            - časopis (šéfredaktor nepřítomen)  

             - schránka na dotazy prázdná

            - zopakování pravidel, která by měla platit při zasedání ŽR

                       

2. Připomínky ze tříd:

               

            - nepořádek a zima ve třídě (7.A, 7.C)

               V souvislosti s tím jsme řešili, jaká je náplň práce paní uklízečky a jaké jsou                    povinnosti žáků.

            - dozory na chodbách by měly více kontrolovat žáky ve třídách (6.B, 7.C)

 

3. Žák, co má na starost hlásit schůzky ŽR v rozhlase, neplní svoji funkci!

 

4. Blíží se Den Země.

 

5. Úkol do příští ŽR: Rozmyslet se, jakou akci bychom mohli podniknout pro ŽR za odměnu   

    (výlet,…)

 

 

Zapsala: Anežka Cermanová

 


Zápis z jednání žákovské rady

3.3. 2015

 

1. uvítáni členů, kontrola účastníků
            Nepřítomné 7 třídy - LVVZ
2. termín uzávěrky příspěvků do časopisu se určil na 4.3. 2015
3. připomínka k písničkám v rozhlasu – stále nesplněno!
4. debata o funkci a významu žákovské rady
5Ranní hodina -  ranní hodina se bude hlásit v rozhlase, protože o ní mnozí ani nevědí
    žákovská rada se koná 2x do měsíce -- jedna v době vyučováni

                                                                 -- jedna ranní hodina

    -o rozhlas se starají Tomáš Stránský – Matyáš Sádek

6. Sdělování informací z žákovské rady do tříd – většina tříd má prostor o třídní hodině, ale    

    Některé třídy ne (např. 9.B nemá prostor)
    - někteří žáci nemají zájem - křičí jeden přes druhého, nezapojují se do debaty, mají hloupé

       připomínky

7.  Řešení výletu,nebo spaní ve škole pro ŽK – je potřeba rozmyslet

 

 

Zapsala: M. Vondráčková  


Zápis z jednání žákovské rady

17. 2. 2015

 

1. Uvítání, chyběly třídy 4.A, 5.A, 6.B, 6.C, 8.B, 8.C .

 

2.  Připomínka šéfredaktorů Matěje Jezdinského a Josefa Stolína, aby si redaktoři

      rubrik zkontrolovali své emailové schránky, a co nejdříve poslali zbytek článků.

 

3. Poznávací hra

 

4. Úkoly do příštího setkání:

- Do příští schůze si každý promyslí, co zlepšit na předávání informací z ŽR do tříd.

- Jak řešíte problémy s žáky, jak to u vás funguje?

- Co uděláme s ranní hodinou?

 

Zapsala: Anežka Cermanová


Zápis z jednání žákovské rady

9. 1. 2015

 

Na schůzce žákovské rady jsme hodnotili poslední den ve škole před Vánocemi.

 

1. Klady:

            Vánoční akademie:     a) Hezké soutěže

                                               b) Sněhuláci

                                               c) Diskotéka

 

            Čertovský den            :           a) Dlouhý program

                                               b) ulití ze školy

 

2. Zápory:

            Vánoční akademie:     a) Určení tématu scének

                                               b) Volno na svačinu  

                                               c) Chyběly ceny

                                               d) Nevyhodnocení scének

                                               e) Chyběla koulovaná

                                               f) Vyhodnocení výzdoby

                                               g) Čtení příběhu -> vyvěsit

                                               h) Nevyhodnocení sněhuláci

                                               i) Nebylo slyšet

                                               j) Chyběly soutěže

 

            Čertovský den:           a) Dostali razítka bez toho,aby to dělali

                                               b) Sprosté děti

 

 3.Náměty na příští rok :

            Vánoční akademie:     a)  Nebylo vidět z laviček

                                               b) Vlastní výběr písní na diskotéku  

                                               c) další soutěže

                                               d) Výzdoba – balónky

                                               e) Učitelé - scénky

                                               f)  Celá hala

                                               g) Scénky divadelní + bez určení

                                               h) Nedělat nepořádek

                                               i) Mikrofóny

                                               j) Před diskotékou pryč lavičky

 

            Čertovský den:           a) Chodit po třídách na soutěže            

                                               b) Jiné soutěže

                                               c) Těžší úkoly

Zapsala: Monika Buiová


Zápis z jednání žákovské rady

18. 11. 2014

 

Na schůzce se žákovská rada zabývala přípravou vánoční akademie. Z námětů byly vybrány a předány k projednání učitelům následující:

 

1. Výroba sněhuláka z jakéhokoliv materiálu (obraz, plastika, socha…)

2. Soutěž: „Základka má talent“

3. Scénka „Vánoční pohádka“ – každá třída vymyslí

4. Vánoční strom školy – každá třída připraví ozdoby

5. Vánoční výzdoba tříd

6. Živý betlém

7. Novoroční vlaštovky – pouštění vlaštovek s přáním z tribuny v hale

8. Vánoční biatlon – běh v hale + střílení „flusačkou“

9. Vánoční koulovačka s papírovými koulemi

 

 

Zapsala: Hana Šimková

 

Program následujících dvou schůzek:

 

1. Konečný výběr programu žákovské akademie:

            a) Vánoční kvíz – v rámci prvních dvou hodin projdou třídy jednotlivá stanoviště a              budou odpovídat na otázky týkající se Vánoc.

            b) Ztvárnění vylosované koledy – každá třída libovolným způsobem předvede, zazpívá   

                 nebo zahraje vylosovanou koledu.

            c) Soutěž výzdoby tříd

            d) Soutěž vánočních sněhuláků

            e) Diskotéka

 

2. Hodnocení výzdoby tříd – hodnotící komise a zpracování výsledků

 

 

 


Zápis z jednání žákovské rady
7. 11. 2014

1. Představení výboru žákovské rady.
        členové: Valentýna Brynychová, Anežka Cermanová, Michaela Vondráčková, Monika
Buiová a Adam Pýcha

2. Byla přidělena funkce připomínače schůzí ŽR- Pavlína Drašarová a Tomáš Polyák

3. Mluvili jsme o zájezdu do Prahy, kterého se zúčastnil Miroslav Hlubůček a Nikol Vodnárková.
        Také se bude konat zájezd do Liberce na krajský úřad.

4.    Dotazy a připomínky:
- chybí tablo nejúspěšnějších žáků školy a fotka ŽR
- bramborová kaše v jídelně
- nástupy na obědy při školních akcích
- wi-fi síť zatím nepokrývá celou školu
- pouštění písní v rozhlase

5.   Vyřešili jsme schránku důvěry.
       Budou se do ní vhazovat podepsané dotazy, které výbor ze schránky následně vybere     
       a přečte na schůzi ŽR. Žáci se odpověď  dozví přes členy rady. Některé dotazy se umístí   
       i do školního časopisu. Anonymní dotazy budou ignorovány.

6.    Školní časopis- rubriky:
       - ze školy: Adam Pýcha
       - z přírody: Adam Pýcha, Tereza Kučerová a Vojtěch Pýcha
       - z města, kultura: Valentýna Brynychová, Monika Buiová a Tomáš Vancl
       - proti nudě: Šimon Stránský, Matyáš Sádek, Nikol Kaplíková a Martin Kotyk
       - dotazy: Tereza Bobišová a Natálie Fajtová
- rozhovory: Nikol Vodnárková a Miroslav Hlubůček
       - fotky: Tereza Kučerová
       - zprávy z rady??
       - sport??

Úkoly:
Výbor- rozdělit si funkce přecedy a místopřecedy
Matěj Jezdinský- vyrobit nápis na schránku důvěry
Zkusit už napsat, anebo si alespoň rozmyslet, o čem bude článek do časopisu.
Přemýšlet vánoční akademii (soutěže,…).
Říct ve třídě, kde se nachází schránka důvěry.
Příští schůze ŽR se bude konat 18. 11. 2014 v 7:15 hod.

Zapsala: Anežka Cermanová


Zápis z jednání žákovské rady
21. 10. 2014

1. Výsledky volby do výboru žákovské rady:

Adam Pýcha
Anežka Cermanová
Valentýna Brynychová
Michaela Vondráčková
Monika Buiová

2. Rozdělení funkcí

Fotograf – T. Kučerová, N. Kaplíková
Informátor – P. Drašarová, T. Polyák
Ajťák – T. Vancl, L. Borůvka
Hlasatel školního rozhlasu – T. Stránský, M. Sádek

Koordinátoři nižších ročníků:
1. ročník – M. Volejník, Š. Stránský
2. ročník – M. Kotyk, O. Novotný
3. ročník – B. Hrdinová, O. Řehák

Zapsal: Pavel Hrdina


Zápis z jednání žákovské rady 

6. 10. 2014

 

1. Focení členů ŽRŠ.

2. Seznámení se s termíny schůzek – viz nástěnka u jídelny, web školy

3. Informace od M. Hlubučka – vyslanec z Dětského parlamentu při DDM. Nabídka        

    víkendového setkání Dětských parlamentů v Praze – 2 volná místa.

4. Představení námětů jednotlivých parlamenťáků, které by mohly být uskutečněny v letošním    

    školním roce. Každý z členů sdělil, čím by rád přispěl do ŽRŠ, co by rád změnil, udělal.

5. Volba výboru ŽRŠ.

 

Zapsal:

 

Pavel Hrdina

 


Zápis z jednání žákovské rady

19. 9. 2014

 

1. Uvítání

            Představení – koordinátorů, paní ředitelky

            Kdo už byl v ŽR, kdo je nový?

 

2. Význam ŽR – žáci jsou vyslanci tříd, dostali důvěru ostatních spolužáků, jedná se o prestiž

                                   - zastupují třídy, sdělují problémy, přání, připomínky tříd

                                   - předávají informace do tříd

                                   - aktivně se zapojují do chodu školy – pomoc na akcích,                                                      organizování akcí apod.        

                                   - vytvářejí zdravé prostředí školy

3. Seznámení s Jednacím řádem ŽRŠ

           

4. Slib a podpisy členů ŽRŠ 

 

5.  Představení jednotlivých členů a poznávací hra

 

Zapsal:

 

Pavel Hrdina

 

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies