Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru

Novinky


25. 5. 2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2022-2023

Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, Školní náměstí 1000, 512 51 Lomnice nad Popelkou jako příslušný správní orgán rozhodla svou ředitelkou podle §46, §165 odst. 2 písm. e) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., v platném znění, takto:

22001

22032

22062

22002

22033

22063

22003

22034

22064

22004

22035

22065

22005

22036

22066

22006

22037

22067

22007

22038

22068

22008

22039

22070

22009

22040

22071

22010

22041

22072

22011

22042

22073

22012

22043

 

22013

22044

 

22014

22045

 

22015

22046

 

21016

22047

 

22018

22048

 

22019

22049

 

22020

22050

 

22021

22051

 

22022

22052

 

22023

22053

 

22024

22054

 

22025

22055

 

22026

22056

 

22027

22057

 

22028

22058

 

22029

22059

 

22030

22060

 

22031

22061

 

 

se přijímají  od 01. 09. 2022 k základnímu vzdělávání v 1. ročníku v Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, Školní náměstí 1000, 51251 Lomnice nad Popelkou.

V Lomnici n. Pop. 20.05.2022

Mgr. Alena Ženatá v.r.

ředitelka

 

 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies