Informace pro rodiče – elektronická žákovská knížka

     Vážení rodiče,

 i v letošním roce budete informováni o prospěchu, chování, ale i akcích školy, třídy apod. prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Přístupové údaje platí nadále. Změna nastává pro rodiče žáků 3. ročníku, který do systému informování elektronickou žákovskou knížkou vstupuje, ale i pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku. Ti budou prostřednictvím elektronické žákovské informováni o změnách rozvrhu, akcích školy atd., pro informace o prospěchu zůstávají ilustrované notýsky.

Předávání přístupových údajů s ukázkou fungování elektronické žákovské knížky proběhne v září:

od 15.30 pro 1. ročník na společné schůzce rodičů.

Bližší informace k používání elektronické ŽK naleznete zde v souboru Informace k elektronické ŽK.

Prostřednictvím elektronické žákovské knížky tak bude možné nově sledovat i absenci žáků a zápisy z elektronické třídní knihy (probírané učivo) v jednotlivých předmětech.

Vedení školy

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.