Historie pěveckého sboru do roku 1997

Tradice dětského sborového zpěvu v Lomnici nad Popelkou sahá až do poloviny 40. let. Koncem války tehdejší učitel školy pan František Konečný založil dívčí sbor, který se už tenkrát mohl chlubit svými úspěchy dokonce v celostátním měřítku (soutěž Československého rozhlasu v Praze).

 

Po desetileté přestávce sbor obnovila paní učitelka Zdenka Lokajová, která byla sbormistryní v letech 1962-1997. V doprovodu se v těchto letech vystřídali paní Marie Křížová a pan Martin Vencl, učitelé ZUŠ v Lomnici nad Popelkou, později paní učitelka Hana Hózová. V 70. letech spolupracoval se sborem pan učitel Svatoslav Komárek. Sbor Červánek, jak jej jeho členové nazvali, se každoročně účastnil řady vystoupení regionálního významu, okresních a krajských soutěží ve sborovém zpěvu, výměnných koncertů apod. Za dobu svého trvání sborem prošla velká řada zpěváčků, z nichž někteří patří k slavným hudebním osobnostem, jako například houslový virtuóz Ivan Ženatý nebo operní pěvkyně Jana Stöhr-Prskavcová.

 

Sbor v letech 1997 - 2000

V roce 1997 sbor převzal pan učitel Pavel Hrdina a paní učitelka Hana Hózová, spolupráci navázala i paní Soňa Šolcová. Nové možnosti v oblasti doprovodu a navázaná spolupráce s kantorskou skupinou z místní ZŠ Plochá nota ( Jitka Dolenská, Eva Mikulová, Miroslav Pěnička, Pavel Pavelka a Stanislav Zelinka, krátce hostoval Václav Mikule ) umožnily rozšířit repertoár sboru. Od té doby můžeme v jeho podání slyšet písně lidové, tradicionály, spirituály, písně od country až po hity současné pop-music včetně muzikálů. V té době začal sbor také využívat hudební podklady pro doprovod moderních a muzikálových melodií. Sbor byl v těchto letech přístupný pro děti ZŠ od 1. do 9. třídy. Počet členů však začal narůstat, a tak se v roce 2000 musel rozdělit na oddělení malého sboru a velkého sboru.

 

Sbor po roce 2000 do současnosti

Rozdělení sboru přineslo možnost efektivnější přípravy zpěváků vzhledem k jejich věku a zkušenostem. Mladší oddělení vedou v současnosti paní učitelky Kateřina Šimková a Petra Lukavcová (Cermanová). V době trvání malého sboru se v jeho řízení vystřídaly p.uč. Hana Hózová, Ludmila Čapková, Zdenka Lokajová a Věra Králová. Velký sbor vedou Pavel Hrdina a Soňa Šolcová, která vystřídala paní Hanu Hózovou. Se sborem pomáhali jako lektoři pan Miroslav Pěnička a Hana Valentová. V roce 2009 k dvěma oddělení sboru přibyl sbor SDS, ve kterém vystupuje kolem 20 bývalých žáků školy. Tento sbor vedou Pavel Hrdina a Jana Mikulová.

 

Celý sbor dnes čítá asi 120 členů. Zařadil se neodmyslitelně nejen do kulturního života města Lomnice nad Popelkou, ale i širšího regionu.Účinkuje na mnoha akcích pořádaných různými organizacemi ve městě i v jeho okolí, pořádá vánoční a jarní koncerty pro veřejnost, výchovné koncerty pro školská zařízení, hostoval na festivalech Jičín-město pohádky, Rovenské zvony, vystupuje na benefičních koncertech, vernisážích, recepcích, slavnostech pořádaných v našem regionu apod. Spolupracuje i s dalšími organizacemi v našem městě, jako jsou KIS Lomnice, Divadelní spolek J.K.Tyl, Divadelní spolek FRK z Nové Vsi n. Pop., ZUŠ Lomnice, TJ Sokol Lomnice, Městské muzeum a galerie Lomnice, Loutkářský soubor Popelka, DDM Sluníčko a dalšími. 

 

Některé koncerty sborů vznikly ve spolupráci s jinými soubory a osobnostmi, jako jsou např. Collegium musicum Český ráj pod vedením dr. Jiřího Zahradníka, soubor Fidle, Vokální sextet Planetic, hudební skupina Allegro, zazpíval si i s finalistkou Superstar Petrou Páchovou a dalšími.

 

Jako dříve i dnes ve sboru vyrůstá mnoho nových talentů, kteří nacházejí uplatnění v různých souborech a kapelách nejen místního významu (např. Michaela Khunová, Jana Mikulová, Jakub Nosek, Alžběta Jůzová a další). V současné době se do povědomí v republikovém měřítku dostal nejdál zpěvák a herec Roman Tomeš, kterého může veřejnost vídat na prknech pražských muzikálových divadel i na televizních obrazovkách.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies