2. stupeň  

Učitel

Kabinet/třída v době konzultačního odpoledne

Konzultační doba

Mailová adresa

p.uč.

Bláhová V.

kancelář zástupců ředitele

kdykoliv po tel.domluvě

mimo hodin daných rozvrhem

blahovav@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Čapek J.

kab.přírodopisu/

8.D

 

capekj@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Fišar P.

kab.přírodopisu/

6.C

 

fisarp@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Jandová Z

kabinet zeměpisu

 

jandovaz@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Havlová L.

kabinet přírodopisu

 

havloval@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Hegarová J.

kabinet

čes. jazyka

 

hegarovaj@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Hrdina P.

kancelář zástupců ředitele.

kdykoliv po tel.domluvě

mimo hodin daných rozvrhem

hrdinap@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Formánková A.

kabinet cizích jazyků/

9.B

 

formankovaa@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Kubánek R.

kabinet fyziky

 

kubanekr@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Kubánková Z.

kabinet chemie/

7.B

 

kubankovaz@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Lukavcová P.

kabinet cizích jazyků/

9.C

 

lukavcovap@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Marková K.

kabinet cizích jazyků/

6.A

 

markovak@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Vorlová J.

kabinet čes. jazyka

 

vorlovaj@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Mrázková L.

kabinet čes. jazyka/

7.A

 

mrazkoval@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Mrkvičková Z.

kabinet cizích jazyků/

9.A

 

mrkvickovaz@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Kaplan A.

kabinet přírodopisu

 

kaplana@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Pěnička M.

kabinet zeměpisu

 

penickam@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Sedláčková A.

kab. výtvarné výchovy/

8.A

 

sedlackovaa@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Šimková  H.

kabinet fyziky/

8.B

 

simkovah@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Šimková  K.

kabinet chemie/

6.B

 

simkovak@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Vaňátko M.

kabinet fyziky/

7.C

 

vanatkom@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Vopavová M.

kabinet cizích jazyků/

8.C

 

vopavovam@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Vrbová M.

kabinet fyziky

 

vrbovam@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Pýchová H.

kab. výtvarné výchovy

 

pychovah@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Slavíková Š.

kab. výtvarné výchovy

 

slavikovas@zstgmlomnice.cz

p.řed.

Ženatá A.

ředitelna školy

kdykoliv po tel.domluvě

mimo hodin daných rozvrhem

zenataa@zstgmlomnice.cz

 

 

1. stupeň

 

Učitel

Třída

Konzultační doba

Mailová adresa

p.uč.

Lindenbergová I.

5. A

 

lindenbergovai@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Čapková  L.

1. A

 

capkoval@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Danielisová K.

3. A

 

danielisovak@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Fejfarová D.

4. A

 

fejfarovad@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Fišarová P.

3. B

 

fisarovap@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Krejčíková R.

5. C

 

krejcikovar@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Lásková R.

5. B

 

laskovar@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Mašková M.

2. A

 

maskovam@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Sádková V.

2. B

 

sadkovav@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Pekárková I.

1. B

 

pekarkovai@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Rychtrová J.

3. C

 

rychtrovaj@zstgmlomnice.cz

       


 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies