Žákovská rada školy – školní parlament

Školní parlament tvoří skupina žáků zvolených třídními kolektivy 4. – 9. ročníků. Každá třída volí dva zástupce na dobu jednoho roku. Parlament se schází na pravidelných schůzkách jednou měsíčně, v případě potřeby i vícekrát. O jeho vedení se stará pětičlenný výbor, který provádí a zveřejňuje z každého jednání zápis.

 

Úkolem školního parlamentu je podílet se na chodu školy formou připomínek a postřehů ze strany žáků, aktivně se zapojovat do aktivit a akcí školy, pomáhat s jejich organizací, spolupodílet se na vytvoření zdravého a přátelské prostředí mezi žáky i mezi žáky a zaměstnanci školy.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies