Základní škola T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou,

příspěvková organizace

 

PLÁN ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Září:

 •  zahájení nového školního roku, seznámení dětí a rodičů s provozem ŠD a jejím řádem
 • ohlédnutí za prázdninami, výtvarné zpracování, vyprávění
 • Den zdraví – lomnický zámek
 • pravidla společného soužití mezi dětmi
 • Den polytechniky – akce pro děti ze ŠD ve Středisku volného času

 

Říjen:

 • drakiáda  (celodružinová akce)
 • samostatnost dětí – sebeobsluha, zdravení, poděkování
 • malování na téma:“Čechy krásné“ – akce pro děti ze ŠD ve Středisku volného času
 • podzimní vyrábění – korále z přírodnin, výrobky z listů, atd.
 • Just dance – tanec pro radost – akce pro děti ze ŠD ve Středisku volného času
 • návštěvy městské knihovny

 

Listopad:

 • Týden s hádankou – hádáme po celý týden, v jednotlivých třídách 
 • respektování dohodnutých pravidel v ŠD, uvědomění si svých práv, ale i povinností
 • Podzim – tematické odpoledne – změny počasí (výtvarné ztvárnění)
 • střídání ročních období, sledování počasí a jeho změn, jak se správně oblékat
 • Drumbeny – veselé bubnování – akce pro děti ze ŠD ve Středisku volného času

 

Prosinec:

 • čertovské odpoledne – v jednotlivých třídách
 • výzdoba tříd, zdobení vánočního stromku
 • vánoční nadílka, koledy, dárky, vánoční zvyky a tradice
 • návštěva lomnického kina – filmové představení
 • bruslení
 • návštěva městské knihovny

 

Leden:

 • novoroční slavnost – vyřčená přání
 • otužování dětí při pobytu venku
 • Hvězdné nebe – akce ve spolupráci se Střediskem volného času
 • Zima – tematické odpoledne – zimní období (výtvarné ztvárnění)
 • brusleni

 

Únor:

 • soutěž o největšího sněhuláka
 • poznávání zvířat a jejich mláďat
 • chování dětí mezi sebou a dospělým, můj kamarád
 • bruslení
 • Karneval – v jednotlivých třídách
 • návštěva městské knihovny

 

Březen:

 • vědomostní kvíz
 • pravidla vzájemné komunikace a vztahů
 • Jaro – tematické odpoledne – přichází jaro (výtvarné ztvárnění)
 • Stopovaná ve škole – plnění různých úkolů
 • návštěva městské knihovny

  

Duben:

 • měsíc bezpečnosti (pravidla silničního provozu, význam dopravních značek, bezpečná chůze po městě)

 • sportovní odpoledne – skáčeme přes švihadlo - soutěž
 • velikonoční tradice
 • návštěva městské knihovny

 

 Květen:

 • Den matek, přáníčka a dárky pro maminky
 • moje rodina, výtvarné ztvárnění
 • výlet na lomnické letiště (celodružinová akce)
 • exkurze do hasičské zbrojnice (celodružinová akce)
 • návštěva kopule – orientace ve městě

 

Červen:

 • Den dětí – netradiční hry v parku
 • prohlídka lomnického zámku
 • stopovaná
 • návštěva lomnického koupaliště
 • zmrzlinové hody – návštěva cukrárny

 

Zpracovala: Eva Mikulová                                                       Schválila: Mgr.Alena Ženatá

                    ved. vychovatelka                                                                  ředitelka ZŠ

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies