Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

            v tis. Kč
 VÝNOSY Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
Příspěvek zřizovatele - provozní 5321 5321 5321 6413    
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) 60 60 60 340    
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) 0 0 0 0    
Dotace krajské a ostatní  37000 42442 42442 42730    
Výnosy z vlastní činnosti 3000 2400 2300 2500    
účelová dotace -kraj 0 0 0 0    
Použití rezervního fondu 0 0 0 200    
Použití fondu investic 0 163 163 0    
Použití fondu odměn 0 0 0 0    
Ostatní výnosy 25 30 30 50    
Výnosy celkem 45406 50416 50316 52233 0 0
             
             
Náklady hrazené z příspěvku města Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 spotřeba materiálu 764 769 769 689    
502 spotřeba energie 3080 3080 3080 4094    
511 opravy a udržování 580 580 580 520    
512 cestovné 10 10 10 10    
513 náklady na reprezentaci 7 7 7 7    
518 ostatní služby 494 510 510 584    
5.. Účelová dotace 0 0 0 340    
521 mzdové náklady HPP 0 0 0 0    
521 mzdové náklady dohody 0 0 0 0    
52x soc.pojištění a náklady 0 0 0 0    
551 odpisy dlouhod.maj. 96 96 96 108    
558 DHIM 120 93 93 210    
549 ost. náklady z činnosti 230 236 236 191    
511 - použití rez.fondu 0 0 0 200    
ostatní náklady-investice 0 163 163 0    
Celkem 5381 5544 5544 6953 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
             
Náklady hrazené z dotací KRAJ Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 UP  670 1251 1251 1000    
512 cestovné  30 30 30 30    
521 mzdové nákl.  26590 30246 30246 30500    
524,525,527 zák. odvody  9480 10793 10793 11000    
549 školení, plavání 230 122 122 200    
PC do škol 0 0 0 0    
Celkem 37000 42442 42442 42730 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
             
Náklady z ostatních zdrojů -  ŠJ + HALA Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 materiál, potraviny 2200 1880 1780 2000    
502 energie 160 100 100 100    
501 provozní náklady - OOP, materiál údržba 200 120 120 100    
521,524 mzdy a odvody 465 330 330 350    
             
             
ostatní náklady VYPSAT            
Celkem 3025 2430 2330 2550 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
Náklady celkem 45406 50416 50316 52233 0 0
             
             
Hospodářský výsledek celkem 0 0 0 0 0 0
             
 V Lomnici n. P. 31. 1. 2022    razítko:     Mgr. A. Ženatá, v.r. 

 

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

            v tis. Kč
 VÝNOSY Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
Příspěvek zřizovatele - provozní 5805 5805 5805 5321    
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) 340 340 340 60    
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) 0 0 0 0    
Dotace krajské a ostatní  32400 36859 36859 37000    
Výnosy z vlastní činnosti 3200 2917 2917 3000    
účelová dotace -kraj 0 839 839 0    
Použití rezervního fondu 300 70 70 0    
Použití fondu investic 0 0 0 0    
Použití fondu odměn 0 0 0 0    
Ostatní výnosy 120 20 20 25    
Výnosy celkem 42165 46850 46850 45406 0 0
             
             
             
Náklady hrazené z příspěvku města Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu  Schválený rozpočet  na rok
501 spotřeba materiálu 989 1037 1051 764    
502 spotřeba energie 3150 3150 3150 3080    
511 opravy a udržování 975 1032 1018 580    
512 cestovné 10 10 10 10    
513 náklady na reprezentaci 5 5 5 7    
518 ostatní služby 522 452 452 500    
51819 historiáda 30 30 30 0    
521 mzdové náklady HPP 0 0 0 0    
521 mzdové náklady dohody 0 0 0 0    
52x soc.pojištění a náklady 0 0 0 0    
551 odpisy dlouhod.maj. 87 90 90 90    
558 DHIM 298 100 100 120    
549 ost. náklady z činnosti 279 149 149 230    
511 - použití rez.fondu 100 80 80 0    
ostatní náklady-investice 0 80 80 0    
Celkem 6445 6215 6215 5381 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
             
Náklady hrazené z dotací KRAJ Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 UP  650 667 667 670    
512 cestovné  30 30 30 30    
521 mzdové nákl.  23390 26625 26625 26590    
524,525,527 zák. odvody  8209 9530 9530 9480    
549 školení, plavání 121 120 120 230    
PC do škol 0 726 726 0    
Celkem 32400 37698 37698 37000 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
             
Náklady z ostatních zdrojů -  ŠJ + HALA Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 materiál, potraviny 2700 2517 2517 2560    
502 energie 200 0 0 0    
501 provozní náklady - OOP, materiál údržba 0 0 0 0    
521,524 mzdy a odvody 420 420 420 465    
             
             
ostatní náklady VYPSAT            
Celkem 3320 2937 2937 3025 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
Náklady celkem 42165 46850 46850 45406 0 0
             
             
             
Hospodářský výsledek celkem 0 0 0 0 0 0
V Lomnici n. Pop.            
23. 3. 2021           Mgr. Alena Ženatá

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

  v tis. Kč
  2022 2023 2024  
VÝNOSY CELKEM 45220 45900 0 0
příspěvek od zřizovatele 6000 6000    
dotace z jiných zdrojů 36000 36500    
výnosy z vlastní činnosti 3000 3100    
zúčtování účtu 403 do výnosů 0 0    
zapojení fondů do výnosů 150 200    
ostatní výnosy 70 100    
NÁKLADY CELKEM 45220 45900 0 0
spotřeba materiálů a energií 7000 7100    
služby 1950 1950    
osobní náklady 35600 36050    
odpisy 100 100    
ostatní náklady 570 700    
         
         
         
         
         
V Lomnici nad Popelkou 23. 3. 2021     Mgr. A. Ženatá v.r.  
         

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

 VÝNOSY Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
Příspěvek zřizovatele - provozní 5321 5321 5321 6413    
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) 60 60 60 340    
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) 0 0 0 0    
Dotace krajské a ostatní  37000 42442 42442 42730    
Výnosy z vlastní činnosti 3000 2400 2300 2500    
účelová dotace -kraj 0 0 0 0    
Použití rezervního fondu 0 0 0 200    
Použití fondu investic 0 163 163 0    
Použití fondu odměn 0 0 0 0    
Ostatní výnosy 25 30 30 50    
Výnosy celkem 45406 50416 50316 52233 0 0
             
             
             
Náklady hrazené z příspěvku města Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 spotřeba materiálu 764 769 769 689    
502 spotřeba energie 3080 3080 3080 4094    
511 opravy a udržování 580 580 580 520    
512 cestovné 10 10 10 10    
513 náklady na reprezentaci 7 7 7 7    
518 ostatní služby 494 510 510 584    
5.. Účelová dotace 0 0 0 340    
521 mzdové náklady HPP 0 0 0 0    
521 mzdové náklady dohody 0 0 0 0    
52x soc.pojištění a náklady 0 0 0 0    
551 odpisy dlouhod.maj. 96 96 96 108    
558 DHIM 120 93 93 210    
549 ost. náklady z činnosti 230 236 236 191    
511 - použití rez.fondu 0 0 0 200    
ostatní náklady-investice 0 163 163 0    
Celkem 5381 5544 5544 6953 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
             
Náklady hrazené z dotací KRAJ Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 UP  670 1251 1251 1000    
512 cestovné  30 30 30 30    
521 mzdové nákl.  26590 30246 30246 30500    
524,525,527 zák. odvody  9480 10793 10793 11000    
549 školení, plavání 230 122 122 200    
PC do škol 0 0 0 0    
Celkem 37000 42442 42442 42730 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
             
Náklady z ostatních zdrojů -  ŠJ + HALA Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 materiál, potraviny 2200 1880 1780 2000    
502 energie 160 100 100 100    
501 provozní náklady - OOP, materiál údržba 200 120 120 100    
521,524 mzdy a odvody 465 330 330 350    
             
             
ostatní náklady VYPSAT            
Celkem 3025 2430 2330 2550 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
Náklady celkem 45406 50416 50316 52233 0 0
             
             
             
Hospodářský výsledek celkem 0 0 0 0 0 0
             
             
             
             
27.10.2021   razítko:     Mgr. A. Ženatá, v.r. 

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

 VÝNOSY Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
Příspěvek zřizovatele - provozní 5805 5805 5805 5321    
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) 340 340 340 60    
Příspěvky zřizovatele - účelové (s vyúčtováním) 0 0 0 0    
Dotace krajské a ostatní  32400 36859 36859 37000    
Výnosy z vlastní činnosti 3200 2917 2917 3000    
účelová dotace -kraj 0 839 839 0    
Použití rezervního fondu 300 70 70 0    
Použití fondu investic 0 0 0 0    
Použití fondu odměn 0 0 0 0    
Ostatní výnosy 120 20 20 25    
Výnosy celkem 42165 46850 46850 45406 0 0
             
             
             
Náklady hrazené z příspěvku města Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 spotřeba materiálu 989 1037 1051 764    
502 spotřeba energie 3150 3150 3150 3080    
511 opravy a udržování 975 1032 1018 580    
512 cestovné 10 10 10 10    
513 náklady na reprezentaci 5 5 5 7    
518 ostatní služby 522 452 452 500    
51819 historiáda 30 30 30 0    
521 mzdové náklady HPP 0 0 0 0    
521 mzdové náklady dohody 0 0 0 0    
52x soc.pojištění a náklady 0 0 0 0    
551 odpisy dlouhod.maj. 87 90 90 90    
558 DHIM 298 100 100 120    
549 ost. náklady z činnosti 279 149 149 230    
511 - použití rez.fondu 100 80 80 0    
ostatní náklady-investice 0 80 80 0    
Celkem 6445 6215 6215 5381 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
             
Náklady hrazené z dotací KRAJ Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 UP  650 667 667 670    
512 cestovné  30 30 30 30    
521 mzdové nákl.  23390 26625 26625 26590    
524,525,527 zák. odvody  8209 9530 9530 9480    
549 školení, plavání 121 120 120 230    
PC do škol 0 726 726 0    
Celkem 32400 37698 37698 37000 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
             
Náklady z ostatních zdrojů -  ŠJ + HALA Rozpočet aktuálního roku Upravený rozpočet aktuálního roku Předpoklad aktuálního roku Návrh - požadavek na rok Úprava návrhu   Schválený rozpočet  na rok
501 materiál, potraviny 2700 2517 2517 2560    
502 energie 200 0 0 0    
501 provozní náklady - OOP, materiál údržba 0 0 0 0    
521,524 mzdy a odvody 420 420 420 465    
             
             
ostatní náklady VYPSAT            
Celkem 3320 2937 2937 3025 0 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0
             
Náklady celkem 42165 46850 46850 45406 0 0
             
             
             
Hospodářský výsledek celkem 0 0 0 0 0 0
             
             
             

30.11.2020

      Mgr. A. Ženatá, v.r.  

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

   
  2023 2024 2025
VÝNOSY CELKEM 53400 54300 0
příspěvek od zřizovatele 6500 6800  
dotace z jiných zdrojů 44000 44500  
výnosy z vlastní činnosti 2600 2700  
zúčtování účtu 403 do výnosů 0 0  
zapojení fondů do výnosů 200 200  
ostatní výnosy 100 100  
NÁKLADY CELKEM 53400 54300 0
spotřeba materiálů a energií 7000 7300  
služby 2200 2280  
osobní náklady 43400 43900  
odpisy 110 120  
ostatní náklady 690 700  
       
       
V Lomnici n. P. 31.1. 2022     Mgr. A. Ženatá, v.r.

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

   
  2023 2024 2025
VÝNOSY CELKEM 53400 54300 0
příspěvek od zřizovatele 6500 6800  
dotace z jiných zdrojů 44000 44500  
výnosy z vlastní činnosti 2600 2700  
zúčtování účtu 403 do výnosů 0 0  
zapojení fondů do výnosů 200 200  
ostatní výnosy 100 100  
NÁKLADY CELKEM 53400 54300 0
spotřeba materiálů a energií 7000 7300  
služby 2200 2280  
osobní náklady 43400 43900  
odpisy 110 120  
ostatní náklady 690 700  
       
       
V Lomnici nad Popelkou 27.10. 2021   Mgr. A. Ženatá, v.r.  

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

  2022 2023 2024  
VÝNOSY CELKEM 45220 45900 0 0
příspěvek od zřizovatele 6000 6000    
dotace z jiných zdrojů 36000 36500    
výnosy z vlastní činnosti 3000 3100    
zúčtování účtu 403 do výnosů 0 0    
zapojení fondů do výnosů 150 200    
ostatní výnosy 70 100    
NÁKLADY CELKEM 45220 45900 0 0
spotřeba materiálů a energií 7000 7100    
služby 1950 1950    
osobní náklady 35600 36050    
odpisy 100 100    
ostatní náklady 570 700    
         
         
V Lomnici nad Popelkou 30. 11. 2020   Mgr. A. Ženatá, v.r.  


 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies