Informace k přihlašování obědů pomocí internetu

Vážení rodiče,
v současné době lze objednávat či odhlašovat stravu prostřednictvím internetu.

www.strava.cz (číslo zařízení 0046)

Pro registraci strávníků a pro objednání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

1. Registrace služby
Navštivte kancelář vedoucí školní jídelny. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu, Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo.

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
- Potvrzení objednávky
- Neodebraná strava
- Měsíční přehled
Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

2. Objednávání stravy

Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese:

www.strava.cz

Zde zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.

V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.

Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku 

Číslo zařízení: 0046

Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1).
Jste přihlášeni do "své" jídelny.

Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Nyní jste přihlášeni do systému a můžete objednat stravu.

Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat!

Jídelníček naleznete při přihlášení či odhlášení obědů na také na www.strava.cz.

Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele.
 
 
 
 
Ukázka postupu přihlášení
 
 
 
Formulář
Ve formuláři pro individuální strávníky jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí poklepáním myší na příslušný řádek, čímž se provádí změna stavu příslušného řádku. Stav přihlášeného jídla je zobrazen ikonkou a stav nepřihlášeného nezobrazením ikony. Formulář nedovoluje provést přihlášení více druhů v chodu (např. oběd1 a současně oběd2 z chodu oběd). Pokud tedy nepřihlášené jídlo přihlásíte nebo přihlášené odhlásíte, odešle se změna na zařízení (jídelnu).


4.10. není přihlášeno a pokud bylo přihlášeno bude odhlášeno


4.10. je přihlášen oběd 1, pokud nebyl přihlášen bude přihlášen a pokud byl přihlášen oběd 2 bude odhlášen


4.10. je přihlášen oběd 2, pokud nebyl přihlášen bude přihlášen a pokud byl přihlášen oběd 1 bude odhlášen
Vedoucí školní jídelny©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies