Školská rada školní rok 2020 - 2021

 

Činnost školské rady ve školním roce ovlivnilo uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu. V podzimním období končilo funkční období dosavadní školské rady. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy (s platností od 29. 10.), na jehož základě bylo stanoven konec funkčního období školské rady do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu (pozn. nouzový stav byl ukončen 11. 4. 2021).

Školská rada jednala v tomto složení: 

Stanislav Dlouhý (předseda), Roman Dušta, Mgr. Josef Šimek; Gabriela Hrdinová, Martin Pýcha, Lenka Vojtíšková, Mgr. Ivana Barochová, Mgr. Pavel Hrdina, Mgr. Petra Lukavcová.

Po skončení nouzového stavu proběhla volba zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců. Zákonní zástupci zvolili za členy školské rady p. Gabrielu Chmelovou, p. RNDr. Tomáše Petra a p. Martina Pýchu.

Z řad pedagogů byli zvoleni: p. Mgr. Ivana Barochová, p. Mgr. Pavel Hrdina, p. Mgr. Petra Lukavcová.

Zřizovatelem byli jmenováni: pan Stanislav Dlouhý, pan Roman Dušta, pan Mgr. Josef Šimek.

 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies