Školská rada Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

   

V roce 2000 byla dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ustanovena školská rada v počtu 9  členů.

 

Na podzim 2014 se konaly volby členů školské rady ze zástupců rodičů a pedagogických pracovníků a byli jmenováni zástupci za zřizovatele. Zřizovatele zastupují pánové Mgr. Josef Šimek, Roman Dušta a Stanislav Dlouhý. Pedagogické pracovníky školy zastupují Mgr. Ivana Barochová, Mgr. Pavel Hrdina a Mgr. Petra Lukavcová. Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni paní Gabriela Hrdinová, pan Štěpán Lukavec a pan Martin Pýcha.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies