KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Číslo a název oblasti podpory:        4 a)  - Školství a mládež

Číslo a název programu:                   4.1   - Program volnočasových aktivit

 

Název projektu: TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ

 

Příjemce dotace: ZLOM z. s.

Realizace projetu: 1. ledna – 31. prosince 2018

Výše uznaných způsobilých výdajů: 25 000,- Kč

 

Stručná charakteristika projektu

          Projekt je zaměřen na podporu volnočasové aktivity žáků – činnosti pěveckých sborů působících pod vedením spolku ZLOM z. s. při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou. Navazuje na předešle projekty „Zpěvem k radosti“, „Zpíváme ve sboru“ a „Zpívání nás baví“ realizované v minulých letech. Díky dotačnímu fondu Libereckého kraje může být každým rokem podpořeno kolem 120 žáků základní školy doplněných studenty středních škol.  

     Pěvecké sbory základní školy již od šedesátých let minulého století úspěšně reprezentují školu i město Lomnici n. Pop. v širokém okolí a svým členům nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného času. Sbor má tři oddělení, v nejmenším zpívají žáci 1. – 4. třídy, ve druhé oddělení žáci 5. – 9. ročníku a v nejstarší sbor SDS sdružuje vyšlé žáky školy, dnes studenty středních a vysokých škol.

 

Cílem projektu v roce je:

1) Uspořádání soustředění sboru

Soustředění sboru je součástí několikaměsíční systematické přípravy na vystoupení. Vzhledem k tomu, že zde chystáme nový repertoár, je účast dětí na soustředění nutná. Společně strávený čas také prohlubuje vztahy mezi dětmi a vede je k větší sounáležitostí se sborem. Soustředění je také odměnou za kvalitní celoroční práci, a proto ho chceme dopřát všem členům sboru bez ohledu na sociální úroveň a finanční možnosti jejich rodin.

 

2) Pořízení nového sborového oblečení pro sbor 5. – 9. ročníku

V průběhu letošního roku chceme obměnit oblečení pro část tzv. velkého sboru (5. – 9. ročník). Dosavadní oblečení, které bylo pořízené na náklady sboru před 15 lety, je vzhledem k střídání žáků dožilé.

 

3) Příprava představení Noc na Karlštejně

K letošnímu výročí vzniku republiky by chtěl i náš sbor přispět k důstojné oslavě vlastním vystoupením. Rozhodli jsme se ve spolupráci s místním divadelním spolkem nastudovat muzikál Noc na Karlštejně. Nejstarší oddělení sboru připravuje hudební složku tohoto slavného díla. Pro přípravu představení bude nutné doplnit nutné technické vybavení a výtvarný materiál pro přípravu dekorací a scény.

 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies