Pedagogický sbor

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Králová Lenka

1.A

kraloval@zstgmlomnice.cz

Sádková Veronika

1.B

sadkovav@zstgmlomnice.cz

Mgr. Danielisová Kateřina

2.A

danielisovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Fišarová Pavla

2.B

fisarovap@zstgmlomnice.cz

Mgr. Rychtrová Jana

2.C

rychtrovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Fejfarová Dagmar

3.A

fejfarovad@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zikmundová Hana

3.B

zikmundovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Barochová Ivana
koordinátorka ŠVP

4.A

barochovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lásková Radka

4.B

laskovar@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mašková Michaela

4.C

maskovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapková Ludmila 

5.A

capkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pekárková Irena

5.B

pekarkovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zelmanovičová Kateřina

5.C

zelmanovicovak@zstgmlomnice.cz

 

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. Mrázková Lidmila

6.A

mrazkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Kubánková Zuzana

6.B

kubankovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vaňátko Martin,
metodik prevence

6.C

vanatkom@zstgmlomnice.cz

Mgr. Sedláčková Aneta

7.A

sedlackovaa@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Hana

7.B

simkovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vopavová Monika

7.C

vopavovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapek Josef,
koordinátor EVVO

7.D

capekj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mrkvičková Zlatuše

8.A

mrkvickovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Koubová Alena

8.B

koubovaa@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lukavcová Petra

8.C

lukavcovap@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vrbová Miroslava

9.A

vrbovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Kateřina

9.B

simkovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Kubánek Roman
ICT koordinátor

9.C

kubanekr@zstgmlomnice.cz


Netřídní učitelé

Mgr. Hegarová Jitka
 vých. poradce

     

 hegarovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pěnička Miroslav

 

penickam@zstgmlomnice.cz

penicka.net

Mgr. Marková Kateřina

 

markovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Jůzová Jana

 

juzovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Havlová Lenka

 

havloval@zstgmlomnice.cz

Bc. Pavel Fišar

 

fisarp@zstgmlomnice.cz

Romana Krejčíková

 

krejcikovar@zstgmlomnice.cz

MgA. Hana Pýchová

 

pychovah@zstgmlomnice.cz

Ing. Eva Hašková

 

haskovae@zstgmlomnice.cz

Ing. Zuzana Jandová

 

jandovaz@zstgmlomnice.cz

Bc. Aneta Petersen

 

petersena@zstgmlomnice.cz

 

Školní družina

Mikulová Eva, ved.vychovatelka

 

 mikulovae@zstgmlomnice.cz

Syrovátková Jitka

 

 syrovatkovaj@zstgmlomnice.cz

Pivrncová Simona

 

 pivrncovas@zstgmlomnice.cz

Pazderská Monika

 

pazderskam@zstgmlomnice.cz

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.