VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Název veřejné zakázky:

Konvektomaty a příslušenství do školní jídelny ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky:

dodávka  - 2 konvektomatů a příslušenství do školní jídelny Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

Zadavatel:

Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Školní náměstí 1000, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČO:

00854751

Osoba oprávněná jednat za zadavatel:

Mgr. Alena Ženatá, ředitelka

 

Kontaktní osoba:

Miloslava Sobotková, vedoucí školní jídelny

Telefon:

+420 481 671 118

+420 481 671 780

+420 481 671 521

E-mail:

zenataa@zstgmlomnice.cz

sobotkovam@zstgmlomnice.cz

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zboží zadávanou v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky. 

viz soubory ke stažení dole na stránce

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies