Výzva 56

Podpora kurikulární reformy a výuka cizích jazyků a v cizích jazycích

ve školách a školských zařízeních.

 

Název projektu:         Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Lomnice

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu:   CZ.1.07

Název prioritní osy:                 Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy:                  7.1

Název oblasti podpory:           Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo oblasti podpory:             7.1.1

 

Doba realizace:                              1. 7. 2015   -  31. 2. 2015

Rozpočet projektu celkem:        360 825, - Kč

 

Klíčová aktivita 1

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

Zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce.

 

Počet šablon klíčové aktivity 1: 3 šablony

            Podpořené třídy:      1. šablona – 2. a 3. ročník

                                               2. šablona – 4. a 5. ročník

                                               3. šablona – 6. a 7. ročník

            V každé šabloně proběhne 20 čtenářských dílen (10 v každém ročníku), z toho             v době trvání projektu 12 čtenářských dílen (6 v každém ročníku).

            V rámci každé šablony musí škola zakoupit minimálně 100 knih na realizaci      čtenářských dílen.

 

Klíčová aktivita 2

Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

 

Počet šablon klíčové aktivity 2: 3 šablony (3 pedagogové)

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies