Výzva č.57 OP VK

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy: 7.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název projektu: Výzva č.57 ZŠ Lomnice nad Popelkou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0720

Název příjemce: Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily

Číslo smlouvy:  716/57/7.1.1/2015

Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2015

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015

Celková výše finanční podpory:  204 112,00 Kč

 

Další informace o realizaci projektu:

Naše škola v projektu zvolila jednu šablonu č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. 

Přínos projektu do budoucna spatřujeme zejména v dalším využívání nového vybavení ve výuce ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce pro druhý stupeň, tematický okruh Práce s technickými materiály v předmětu Pracovní činnosti.

Popis realizace klíčové aktivity:

Na základě plánu rozvoje technických dovedností žáků jsme vytvářeli žákovské výrobky. Žáci za dobu trvání projektu vyrobili 15 ptačích budek a zpracovali 15 žákovských portfolií, která obsahují sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Žáky vedli dva kvalifikovaní učitelé, kteří na naší škole vyučují v rámci předmětu Pracovní činnosti tematický okruh Práce s technickými materiály ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Žákům byly poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Z postupu práce na výrobku byl průběžně pořizován fotografický záznam. Pro realizaci aktivity byla v rámci projektu naše školní dílna dovybavena potřebným nářadím a vybavením dle seznamu v plánu rozvoje technických dovedností žáků. Aktivita byla realizována v rámci výuky povinného předmětu Pracovní činnosti.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies