KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE                                   
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Program Dotačního fondu LK:        4     - Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti

Podprogram Dotačního fondu LK:  4.1   - Podpora volnočasových aktivit

 

Název projektu: ZPĚVEM  K  RADOSTI

 

Příjemce dotace: ZLOM, občanské sdružení pěveckých sborů ZŠ T. G. Masaryka

Realizace projetu: 1. ledna – 31. 12. 2015

Výše uznaných způsobilých výdajů: 28 000,- Kč


Stručná charakteristika projektu

     Cílem projektu je podpora volnočasové aktivity žáků – činnosti pěveckých sborů působících pod vedením OS ZLOM při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou.

     Pěvecké sbory úspěšně reprezentují školu i město Lomnici n. Pop. v širokém okolí a svým členům nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného času vedoucí k dobrým návykům. Sbor svými koncertními aktivitami pozitivně působí také na rodiny účinkujících i na ostatní diváky.

     Naším záměrem je:

1) Uspořádání dvou víkendových soustředění, která jsou součástí systematické několikaměsíční přípravy na vystoupení. Na soustředění probíhá intenzivní nácvik repertoáru na koncerty, je však prostor i pro přátelské formování kolektivu a vybudování zdravých vztahů mezi členy sboru. Součástí je také zařazení krátké vycházky a společenských her. Účast dětí na soustředění by mělo být částečně i odměnou za kvalitní celoroční práci a reprezentaci školy a města. Rádi bychom proto umožnili účast na soustředěních všem členům sboru bez ohledu na sociální úroveň a finanční možnosti jejich rodin.

2)   Doplnění krojů jako nezbytné součásti sborových vystoupení.

3) Příprava druhého dílu muzikálového představení s pracovním názvem „Z muzikálu do muzikálu II“, které je propojením hudebních, tanečních a dramatických výstupů ze světově známých muzikálů. Členové sboru na tato vystoupení svépomocí vyrábí rekvizity, kulisy a kostýmy a podílí se na scénáři a choreografii celého pořadu. Součástí přípravy je výroba hudebních podkladů.

 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies