KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Číslo a název oblasti podpory:              4 a)  - Školství a mládež

Číslo a název programu:                        4.1   - Program volnočasových aktivit

 

Název projektu: ZPÍVÁNÍ NÁS BAVÍ

 

Příjemce dotace: ZLOM z. s.

Realizace projetu: 1. ledna – 31. prosince 2017

Výše uznaných způsobilých výdajů: 23 000,- Kč

 

Stručná charakteristika projektu

     Cílem projektu je podpora volnočasové aktivity žáků – činnosti pěveckých sborů působících pod vedením spolku ZLOM z. s. při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou.

     Pěvecké sbory již pět desetiletí úspěšně reprezentují školu i město Lomnici n. Pop. v širokém okolí a svým členům nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného času. Sbor má tři oddělení, ve kterých působí přes 120 žáků základní školy doplněné studenty středních škol.

Naším záměrem je:

1) Uspořádání soustředění sboru, které je součástí systematické několikaměsíční přípravy na vystoupení. Účast na soustředění je z důvodu nácviku nového repertoáru důležitá, zároveň pomáhá prohloubit vztahy mezi dětmi a dává jim pocítit větší sounáležitost se sborem. Soustředění je zároveň i odměnou za kvalitní celoroční práci, a proto ho chceme dopřát všem členům sboru bez ohledu na sociální úroveň a finanční možnosti jejich rodin.

2) V souladu s výnosem Českého telekomunikačního úřadu o povinném uvolnění frekvenčních pásem budeme nuceni jako mnohé soubory a divadla užívající při svých představeních bezdrátové systémy zakoupit nové porty s povolenou nastavitelnou frekvencí. Vzhledem k tomu, že používání našich mikrofonů bude zcela zakázané, chceme v letošním roce začít s jejich postupnou obměnou, aby nebyla narušena koncertní činnost sboru.

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies