Zápisy ze schůzek ŽŠR 2015 - 2016

 


Zápis z jednání žákovské rady

1. 12. 2015

 • organizace hodnocení výzdoby tříd – přesný harmonogram, 4. – 5. hodina v pátek 11.12.2015, je třeba připravit sklenice, napočítat korálky (sejdeme se o přestávce)
 • příprava na diskotéku – výzdoba tělocvičny ve čtvrtek 3. hodinu, příprava písniček – zajišťují deváťáci
 • školní časopis – vyjde zvláštní vydání s informacemi ze tříd týkající se Vánoc v různých zemích
 • rozhodnutí o zpestření velkých přestávek v posledním předvánočním týdnu hudbou; ta bude vybrána a zajištěna žáky ze 6. – 9. ročníku (z každého ročníku byli vybráni 2 zástupci)

 

Zapsal: Fanda Beneš

                                     


Zápis z jednání žákovské rady
20. 11. 2015

 •  rozhodnutí o průběhu (programu) vánoční akademie
 • výbor ještě nefunguje na 100%, což se i potvrdilo, zápisy z minulých schůzí stále chybí...
 • soutěž hodnocení výzdoby tříd – každá třída udělá výzdobu ve stylu Vánoc ve zvolené zemi, hodnocení provedou žáci všech tříd formou „kuličkového“ hlasování do připravených sklenic
 • zástupci tříd sdělili rozhodnutí svých tříd, zda-li se zúčastní diskotéky,     kvízu nebo bude mít třída samostatný program v den vánoční akademie (17.12.2015)

 

Zapsal: Filip Mařas


Zápis z jednání žákovské rady

10. 11. 2015

            

 • seznámení se se školním časopisem a hledání ochotných jedinců, kteří se budou na tvorbě školního časopisu podílet. Práce na školním časopise byla umožněna i těm, kteří nejsou členy ŽK, tedy ostatním žákům
 • jednání o "vánoční akademii", tedy akci pro (4-9. třídy)   
 • hlavní náplní vánoční akademie se stala výzdoba tříd do stylu Vánoc v jiných zemích (státech)
 • dále se jednalo o dodatečném programu na zmiňovanou akci, byla navrhnuta diskotéka, kvíz (soutěž tříd s vánoční tématikou po areálu školy) či samostatná besídka
 • bramborová kaše oficiálně z brambor! (tzn. konec práškové náhražky)
 • školní wi-fi byla vypnuta z důvodu poškození zařízení v počítačové učebně

                  

Zapsal: Filip Mařas

 


Zápis z jednání žákovské rady

13. 10. 2015

                              

 • vybráni členové do výboru žákovské rady
 • ve výboru jsou:           Mařas Filip (9.A)

                                      Borůvka Lukáš (9.B)

                                      Krejčíková Aneta (9.B)

                                      Kotulová Monika (9.C)

                                      Beneš František ( 8.B)           

 

 • rozhodnutí o programu k nocování ŽK ve škole dne 22.10. 2015 (nocování ŽK proběhlo pro bližší seznámení se členy a celkově s žákovskou radou a pokračování debat o místech (zejména města), které bychom chtěli nějakým způsobem "vylepšit"). 

 

Zapsal: Filip Mařas

 


Zápis z jednání žákovské rady
1. 10. 2015
 

 • proběhlo seznámení s programem, řádem a se všemi členy žákovské rady školy
 • uskutečnilo se hlasování pro zvolení členů do výboru žákovské rady pro rok 2015         
 • diskuse o programu (plánech), které by mohla ŽK podniknout pro  zlepšení podmínek jak ve škole, tak ve městě a okolí
 • členové složili slib ŽR

Zapsal: Filip Mařas

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies